Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1921.

I. volební období.

2. zasedání.

1737.

Odpověď

ministra vnitra

na interpelaci poslanců Suranyiho, Tausika a soudruhů

o nezákonném postupu četnictva proti dělnictvu na Slovensku (tisk 1214).

Po vykonaném šetření dovoluji si sděliti toto:

Při vyšetřování jisté záležitosti byli dne 27. prosince 1920 mezi jinými též v interpelaci uvedení Ondřej Tkáč a Jan Kundra povoláni na četnickou stanici v Kukové, kde jim celník na zkoušku Josef Šaramák v domněnce, že nemluví pravdu, po 6 ranách holi vysázel.

Případ ruského zajatce Tomma Ivanova z Cemele nemohl býti vyšetřen, poněvadž obce tohoto jména na Slovensku není.

Několik mladíků z Kišságu, hlavně však železniční zřízenci Jan Klima, Štěpán Straka, Štepán Jukas, Štěpán Urban, Jan Ištvaník a Jan Macko, příslušníci levice maďarské sociálně demokratické strany, poslední dobou procházeli podnapilí obcí Kišságem tropíce různé nepřístojnosti. Napomínání jich zůstalo bez výsledku.

V noci na 3. ledna 1921 poškodili opětně domkářce Marii Bubenkové plot a tloukli nemocné manželce strážmistra Aloise Suchánka na okno.

Dne 5. ledna 1921 zastihl strážmistr Suchánek mladíky tyto v hostinci Kreisově v Kišságu, kde pili a povykovali. Když nedbali napomínání strážmistrova a chovali se i k němu urputně, zavedl je na četnickou stanici. Když i tam ve svém chování setrvali, strážmistr Suchánek uchopil hůl a uhodil několikráte Štěpána Straku, načež hůl dal Štěpánu Juházovi, který na jeho rozkaz dal ostatním po několika ranách a na konec sám několik ran od Straky obdržel.

Zraněn při tom nebyl žádný.

Toto nesprávné jednání, které co nejpřísněji odsuzuji, bylo oznámeno soudu k zavedení trestního řízení a bude proti strážmistru Suchánkovi a celníku na zkoušku Saramákovi se vší přísností zakročeno.

Četnickým velitelstvím bylo uloženo, aby přesně dbala toho, aby zákonité předpisy a instrukce četnictva byly zachovávány.

V Praze dne 21. února 1921.

Ministr vnitra:

Černý, v. r.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP