Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1921.

I. volební období.

2. zasedání.

1280.

Odpověď

ministra vnitra

na interpelaci poslance Václava Sladkého a spol.

o volbách na Hlučínsku, Těšínsku a Velké Ostravě (tisk 781)

K č. 1. Ministerstvo vnitra vykonalo v r. 1919 všecky přípravy ku zřízení Velké Ostravy vládním nařízením podle zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 285 Sb. z. a nař.

Podle § 1 odst. II cit. zák. pak vydalo ministerstvo vnitra vyhlášku o zamýšleném sloučení obcí ve Velkou Ostravu, k němuž byly podány připomínky, jmenovitě též od zemského výboru v Brně.

Poněvadž při zamýšleném sloučení jde zároveň o změnu hranic a při velké poplatnosti obcí, o něž jde, o urovnání finančních otázek, hodlá ministerstvo vnitra svolati poradu o celé otázce.

Podle výsledku porady této učiní ministerstvo vnitra další potřebná opatření, předpokládajíc, že Národní shromáždění prodlouží platnost zákona shora uvedeného a umožní tak, aby se Velká Ostrava zřídila vládním nařízením.

K č. 2. Jakmile Velká Ostrava bude zřízena, učiní ministerstvo vnitra potřebné přípravy k urychlenému provedení voleb tamtéž.

K č. 3. Podle zákona ze dne 29. února 1920, č. 123 Sb. z. a n., mělo se ve 22. volebním kraji se sídlem krajské volební komise v Těšíně voliti 9 poslanců a podle zákona ze dne 29. února 1920, č. 124 Sb. z. a n., měli se ve XII. volebním kraji se sídlem tamže voliti 4 senátoři.

Odstoupením části Těšínska Polsku změnily se poměry ve zmíněném volebním kraji tak, že vláda viděla se nucenou, předložiti Národnímu shromáždění osnovu zákona, jímž se mění počet poslanců a senátorů na Těšínsko připadajících.

Osnova tato není dosud parlamentně vyřízena.

Jakmile se tak stane, učiní ministerstva opatření, aby byly provedeny volby na Těšínsku a současně též volby na Hlučínsku.

V Praze dne 11. ledna 1921.

Ministr vnitra:

Černý, v. r.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP