Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1920.

I. volební období.

2. zasedání.

1214.

Interpelace

poslance Suranyiho, Tausika a soudruhů

ministru vnitra

o nezákonném postupu četnictva proti dělnictvu na Slovensku.

Po posledních událostech, na Slovensku docházejí organisačnímu ústředí naší strany stížnosti, že při vyšetřování dopouští se četnictvo násilností proti polním dělníkům. Dne 27. prosince m. r. po 10. hod. večerní přišel oddíl četnictva pod vedením strážmistra do obce Kukova (župa Šarišská), vnikli do obydlí důvěrníků organisace zeměrobotníků Andreje Tkáče a Jana Kundry, zabavili knihy organisační, odvedli je, a v kanceláři strážmistr oba tělesně týral. Téhož dne, také v pozdních večerních hodinách, se obdobné případy opakovaly v Cemeli, při čemž ruský zajatec Tomm Ivanov byl četnictvem ztlučen. Dne 5. ledna t. r. byli železn. zřízenci Kluma, Urban, Astranyi, Mocho a Dubias četnictvem v Obišovci pro nepatrnou příčinu zatčeni a týrání. Když zatčení proti tomu protestovali, obklopilo je několik četníků s nasazenými bodáky a pod vedením četnického strážmistra Suchánka inscenována byla tato exekuce. Suchánek nařídil zatčenému, aby postupně, druh druhu sázel určitý počet ran tím způsobem, že surovec strážmistr donutil, aby Straka dal Klimovi 6 ran, Klima Strakovi 8 ran atd.

Podepsaní žádají ministra vnitra, aby neprodleně nařídil přísné vyšetření případů uvedených, a přísné potrestání vinníků. Dále, aby vydány byly přesné instrukce pro četnictvo na Slovensku, aby takovéto případy se neopakovaly.

V Praze dne 11. ledna 1921.

Suranyi, Tausik,

Haken, Borovszky, Skalák, Dr. Šmeral, Skaunicová, Malá, Krejčí, Toužil, Merta, Blažek, Koutný, Svetlik, Teska, Kunst, Nagy, Burian, Kučera, Darula, Rouček.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP