Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1920.

I. volební období.

2. zasedání.

Původní znění.

867.

Interpellation

der Abgeordneten Schälzky, Dr. Luschka und Genossen

an den Herrn Minister des Innern

in Angelegenheit der ungerechtfertigten Pensionierung deutscher Gendarmeriewachtmeister vor in Kraft treten der neuen Gehaltsregulierung.

Eine Anzahl deutscher Gendarmeriewachtmeister wurde ohne Grund vor dem 1. X. 1920 mit ganz unzulänglichen Ruhebezügen pensioniert, sodass sie gegenüber den Kollegen, welche nach diesem Tage Pensioniert wurden, sich überaus im Nachteile befinden und mit ihren Angehörigen der bittersten Not überantwortet sind.

Die Gefertigten richten an den Herrn Minister des Innern diese Anfrage:

1. Ist der Herr Minister bereit, eine Überprüfung dieser Pensionierungen vorzunehmen und die Anzahl dieser Pensionierungen nach der Nationalität, sowie die Begründung dieser, die Betroffenen überaus schädigenden Massnahme mitzuteilen.

2. Ist der Herr Minister bereit, im Verein mit den zuständigen Faktoren, diese vor dem 1. X. 1920 in den Ruhestand versetzten Gendarmeriewachtmeister den später pensionierten gleichzustellen und bisdahin sogleich eine 100%ige Personalzulage zu den Pensionsbezügen zu bewilligen?

Prag, am 5. November 1920.

Schälzky, Dr. Luschka,

Böllmann, Schubert, Dr. Radda, Matzner, Kraus, Scharnagl, Bobek, Bohr, Zierhut, Knirsch, Dr. Brunar, Simm, Wenzel, Dr. Petersilka, Kostka, Tobler, Křepek, Röttel, Mark.

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1920.

I. volební období.

2. zasedání.

867.

Interpelace

poslanců Schälzkyho, Dr. Luschky a druhů

k ministru vnitra

o neoprávněném pensionování německých četnických strážmistrů před platností nové úpravy platů.

Množství německých četnických strážmistrů bylo před 1. říjnem 1920 bez důvodu pensionováno s docela nepostačitelnými odpočinkovými požitky, takže jsou vůči svým kolegům, kteří byli pensionováni po tomto dni, nesmírně zkráceni a se svými příslušníky vydáni na pospas nejtrpčí nouzi.

Podepsaní táží se pana ministra vnitra:

1. Jest pan ministr ochoten, přezkoušeti tato pensionování a sděliti jak počet těchto pensionování dle národnosti, tak odůvodnění těchto opatření, která těžce poškozují postižené?

2. Jest pan ministr spolu s příslušnými činiteli ochoten, četnické strážmistry, přeložené na odpočinek před 1. říjnem 1920, postaviti na roveň těm, kdo byli pensionováni později a do té doby povoliti 100%ní osobní přídavky k pensijním požitkům.

V Praze dne 5. listopadu 1920.

Schälzky, Dr. Luschka,

Böllmann, Schubert, Dr. Radda, Matzner, Kraus, Scharnagl, Bobek, Böhr, Zierhut, Knirsch, Dr. Brunar, Simm, Wenzel, Dr. Petersilka, Kostka, Tobler, Křepek, Röttel, Mark.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP