Středa 8. července 1925

Začátek schůze v 9 hod. 33 min. večer.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Špatný, Taub.

207 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři inž. Bečka, dr. Hodža, dr. Markovič, Srba, dr. Winter.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 354. schůzi poslanecké sněmovny.

Omluvy a dovolené, uvedené v dnešní prvé schůzi, platí též pro tuto schůzi druhou.

Přikazuji výborům zdravotnímu a rozpočtovému:

5256. Vládní návrh zákona o zřízení, působnosti a organisaci Státního zdravotního ústavu republiky Československé,

a navrhuji, aby oběma výborům uloženy byly k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůty 5denní.

Sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Kdo souhlasí s navrženými lhůtami, prosím, nechť zdvihne ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůta je přijata.

Došla naléhavá interpelace; žádám o její sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Súrná interpelácia posl. Hlinku a spol. ministru zahraničia potažne na vládu Československej republiky, že Mr. Marmaggi, zastupitel svätej stolice pri našej vláde, opustil našú republiku.

Předseda: Měli bychom jednati o pořadu schůze, upouštím však od projednávání jeho a přistoupím k ukončení schůze.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala zítra ve čtvrtek dne 9. července 1925 o 1 hod. odp. s

pořadem:

1. Zpráva výborů zemědělského a rozpočtového k usnesení senátu (tisk 5198) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 2089 a 2148), kterým se zvyšuje roční příspěvek státnímu fondu melioračnímu (tisk 5206).

2. Zpráva výborů zemědělského a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 3981) zákona o úpravě poměrů vzniklých z usídlení osadníků na základě poměru námezdního nebo poměrů podobných na nemovitém státním majetku na Slovensku.

3. Zpráva výborů živnostenského a zahraničního o vládním návrhu (tisk 4447), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k dodatečnému souhlasu prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským sjednaná v Praze dne 31. ledna 1924, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. února 1924, č. 34 Sb. z. a n. (tisk 4503).

4. Zpráva výborů živnostenského a zahraničního o vládním návrhu (tisk 4495), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému souhlasu dodatečná dohoda mezí republikou Československou a Francií o vyclívání francouzských vín v sudech a československého chmele, sjednaná v Paříži dne 7. prosince 1923 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. března 1924, č. 57 Sb. z. a n. (tisk 4632).

5. Zpráva výborů živnostenského a zahraničního o vládním návrhu (tisk 4635), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému souhlasu prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a Islandem, sjednaná v Praze dne 8. května 1924 (tisk 4838).

6. Zpráva výborů živnostenského a zahraničního o vládním návrhu (tisk 5155) o prozatímní obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Řeckou, sjednané v Athénách dne 8. dubna 1925 (tisk 5229).

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. dr. Jurigy pro přečin podle § 14, čís. 1, 2, 3 a 5 zákona na ochranu republiky a posl. Tománka pro přečin podle § 14, čís. 2, 3, § 15, čís. 1 a § 16, č. 1 zákona na ochranu republiky, dále pro přečin urážky na cti podle §§ 2, 3, č. 1, 2 a 8, odst. II, zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 4759).

8. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupitelstva v Bratislave za súhlas s trest. stíháním posl. dr. Labaja pre priestupok podľa § 4 zákona zo dňa 12. augusta 1921, čís. 309 Sb. z. a n. (tisk 5123).

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. Tausika pro zločin podle § 15, čís. 3, pro přečin podle § 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky a pro několikanásobný přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, čís. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 4880).

10. Zpráva výboru imunitného o žiadosti právneho zástupcu župného zastupitelstva župy Košickej v smysle úpravy štát. zastupitelstva v Košiciach za súhlas s trest. stíháním posl. Tausika pre priestupok proti § 29 zák. čl. XIV z r. 1914, spáchaný rozširovaním zakázaných letákov (tisk 5001).

11. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Táboře za souhlas s trest. stíháním posl. Skaláka pro zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky (tisk 5073).

12. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zástup. v Košicích za souhlas s trest. stíháním posl. Oktavce pro přečin utrhání na cti podle §§ 1, 3, odst. II, čís. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 4957).

13. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Liberci za souhlas s trest. stíháním posl. dr. Lehnerta pro přečin podle § 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky (tisk 5102).

14. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Mostě za souhlas s trest. stíháním posl. dr. Lodgmana pro přečin rušení obecního míru podle § 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky (tisk 5137).

15. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Unčově za souhlas s trest. stíháním posl. dr. Schollicha pro přečin podle § 14, čís. 1 a 5, a § 15, čís. 1 zákona na ochranu republiky (tisk 5192).

16. Zpráva výboru imunitního o žiadosti sedrie v Košiciach za súhlas s trest. stíháním posl. Borovszkého v súkromej žalobe pre prečin pomluvy a urážky na cti podľa §§ 1, 2, 4 a 6 zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 5122).

Je snad nějaká námitka proti mému návrhu? (Nebyla.)

Není jí. Návrh můj je přijat.

Končím schůzi.

Konec schůze v 9 hod. 35 min. večer.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP