Čtvrtek 2. dubna 1925

Těsnopisecká zpráva

o 341. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 2. dubna 1925.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny ve výborech

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Zápisy schváleny

Pořad:

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 5067) zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové (tisk 5130) - pokračování

Řeč posl. dr. Noska

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. dr. Medveckého

Osnova přijata v prvém čtení

2. Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu (tisk 5129) zákona o vzájemných poměrech náboženských vyznání (tisk 5136)

Řeč zpravodaje posl. dr. Matouška

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Buriana

Řeč posl. dr. Patejdla

Řeč posl. dr. Budaye

Řeč posl. dr. Klimo

Řeč posl. Schweichharta

Řeč posl. Práška

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. dr. Matouška

Osnova přijata v prvém čtení

3. Návrh, aby řízením zkráceným podle §§ 55 jedn. řádu byly projednány osnovy:

a) zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové (tisk 5130)

b) zákona o vzájemných poměrech náboženských vyznání (tisk 5136)

Odůvodněna pilnost

Zkrácené řízení přiznáno

Ad 3 a) Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové (tisk 5130)

Zpravodaj posl. Bradáč (za posl. dr. Medveckého) vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

Ad 3 b) Druhé čtení osnovy zákona o vzájemných poměrech náboženských vyznání (tisk 5136)

Řeč zpravodaje posl. dr. Matouška

Osnova přijata ve druhém čtení

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas k trest. stíhání posl. Tausika pro přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky (tisk 4876)

Řeč zpravodaje posl. Macha

Návrh výboru přijat

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas k trest. stíhání posl. dr. Körmendy-Ékese pro přečin utrhání na cti vládě podle § 1, § 8, č. 2 zák. čl. XLI z r. 1914, podle §§ 1, 2 a 3, odst. 2, č. 2, § 4, č. 2 téhož zákona, pro přestupek a přečin podle § 18, č. 1 a 2 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky (tisk 4879)

Řeč zpravodaje posl. Roučka

Návrh výboru přijat

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas k trest. stíhání posl. dr. Jurigy pro přečin urážky na cti podle § 2 a § 4, odst. I zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 4770)

Řeč zpravodaje posl. Valáška

Návrh výboru přijat

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Mostě za souhlas k trest. stíhání posl. Knirsche pro přečin podle § 16, č. 1, odst. 2 zákona na ochranu republiky (tisk 4947)

Řeč zpravodaje posl. Roučka

Návrh výboru přijat

Hlasování o naléhavých interpelacích:

Nepřiznána rozprava naléhavým interpelacím

a) posl. dr. Hanreicha, Böhra, dr. Kafky, Stenzla, J. Mayera, dr. W. Feierfeila a druhů ministrovi pro věci zahraniční o stavu zahraniční politiky (tisk 5115)

b) posl. Grünznera, Hoffmanna, Tauba a druhů vládě o stavovské a hospodářské organisaci četnictva (tisk 5116)

Sdělení předsednictva:

Tiskem rozdáno

Došlé spisy

Sdělení o schůzi výboru iniciativního

Zmocnění předsednictva ke svolání příští schůze

Příloha


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP