Úterý 11. listopadu 1924

 

Těsnopisecká zpráva

o 297. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 11. listopadu 1924 odpol.

Obsah:

Posmrtné vzpomínky předsedovy na posl. Boboka a Röttela

Noví poslanci

Poslanecké sliby

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny v klubech a výborech

Došlo od volebního soudu

Došlo ze senátu

Došlo od vlády

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Iniciativnímu výboru přikázáno

Imunitnímu výboru přikázáno

Přikázáno výborům

Zápisy schváleny

Dovolená

Pořad:

1. Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 4906) o dalším dočasném zkrácení přípravné služby soudcovské (tisk 4912)

Řeč zpravodaje posl. dr. Matouška

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. inž. Junga

Řeč posl. Böhra

Sdělen zástupce ministerstva spravedlnosti

Doslov zpravodaje posl. dr. Matouška

Osnova přijata v prvém čtení

2. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 4908), kterým se ustanovuje doba nové organisace řádných soudů a kterým se vláda zmocňuje, aby nařízením určila sídla i obvody soudů a státních zastupitelstev na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (tisk 4913)

Řeč zpravodaje posl. dr. Medveckého

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. dr. Kafky

Řeč posl. dr. Haase

Řeč posl. dr. Raddy

Doslov zpravodaje posl. dr. Medveckého

Osnova přijata v prvém čtení

3. Zpráva výboru imunitního o žádosti sedrie v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Tománka pro přečin podle § 14, č. 3 a 5 zákona na ochranu republiky a přečin pomluvy podle §§ 2-4 zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 4722)

Řeč zpravodaje posl. dr. Mazance

Návrh výboru přijat

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě č. 3756/24 za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Lelleye pro přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky (tisk 4698)

Řeč zpravodaje posl. Konečného (za posl. Dyka)

Návrh výboru přijat

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Hradci Král. za svolení k trestnímu stíhání posl. Němce pro řeč na veřejné schůzi lidu, pořádané dne 23. ledna 1924 v Nachově, okres Police n. M. (tisk 4720)

Řeč zpravodaje posl. dr. Patejdla

Návrh výboru přijat

Projednávání pořadu přerušeno

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP