Úterý 8. dubna 1924

 

Těsnopisecká zpráva

o 258. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 8. dubna 1924.

Obsah:

Poslanecké sliby posl. dr. Gagatka, dr. Gáti, dr. Korlátha, Kurťaka, Mondoka, inž. Nečasa, Sedorjaka, Šafranko

Sdělení předsednictva:

Omluva

Změny ve výboru

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Pořad:

1. Zpráva výboru sociálně-politického k vládnímu návrhu zákona (tisk 4523) o ochraně nájemníků (tisk 4542) - pokračování

Řeč posl. Schälzkyho

Řeč posl. Biňovce

Řeč posl. Kleina

Řeč posl. J. Fischera

Řeč posl. Horáka

Řeč posl. dr. Matouška

Řeč posl. dr. Lehnerta

Řeč posl. Bezděka

Řeč posl. dr. Labaye

Řeč posl. Wenzela

Řeč posl. R. Fischera

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. Langra

Osnova přijata v prvém čtení

Hlasováno o resolucích

2. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se mění §§ 25 zákonů o ubytování vojska (tisk 4483)

Řeč zpravodaje posl. Davida

Osnova přijata ve druhém čtení

3. Druhé čtení osnovy zákona, ktorým sa mení zákon zo dňa 13. júla 1922, č. 244 Sb. z. a n., ktorým sa všeobecne upravujú právne pomery medzi zamestnávatežmi a zamestnancami na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi (tisk 4501)

Zpravodaj posl. dr. Hnídek (za posl. dr. Medveckého) vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

4. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se povoluje užíti komunálních dluhopisů, vydaných akciovou společností "Centralbank der deutschen Sparkassen in der Čechoslovakischen Republik" k uložení peněz sirotčích a podobných a za kauce služební a obchodní (tisk 4502)

Zpravodaj posl. dr. Hnídek vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

5. Zpráva výboru soc. politického o vládním návrhu (tisk 4522), kterým se prodlužuje zákon ze dne 26. dubna 1923, č. 86 Sb. z. a n., o odkladu exekučního vyklizení místností (tisk 4544)

Řeč zpravodaje posl. Tayerle

Přečten podaný návrh

Osnova přijata v prvém čtení

Projednávání pořadu přerušeno

Hlasování o naléhavých interpelacích:

Nepřiznána rozprava naléhavým interpelacím:

a) posl. Witticha a druhů vládě o povodňových pohromách na východním Slovensku (tisk 4543)

b) posl. Skaláka, Hakena a soudr. ministrovi vnitra o správních poměrech a volbách v Podkarpatské Rusi (tisk 4545)

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny v klubech a výborech

Tiskem rozdáno

Zápisy schváleny

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP