Úterý 18. března 1924

 

Těsnopisecká zpráva

o 248. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 18. března 1924.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny ve výborech

Došlo ze senátu

Došlo od vlády

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Iniciativnímu výboru přikázáno

Imunitnímu výboru přikázáno

Zápis schválen

Sdělen dotaz posl. Kreibicha podle § 70 jedn. řádu

Odpověď předsedova na něj

Odpověď předsedy výboru vyšetřovacího posl. Pastyříka na něj

Přikázáno výborům se lhůtami

Dovolená

Pořad:

1. Zpráva výboru zahraničního a výboru pro záležitosti průmyslu, živností a obchodu o vládním návrhu (tisk 4286), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému schválení obchodní dohoda mezi Československou republikou a Norskem, podepsaná v Praze dne 2. října 1923 (tisk 4345)

Řeč zpravodaje posl. Stivína

Řeč zpravodaje posl. Slavíčka (za posl. Veverku)

Stanovena řečnická lhůta

Posl. Patzel ztratil slovo

Řeč posl. Tausika

Řeč posl. Netolického

Doslov zpravodaje posl. Stivína

Zpravodaj posl. Slavíček vzdal se doslovu

Osnova přijata v prvém čtení

Změněn pořad

4. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zástupiteľstva v Bratislave za vydanie k trestnému stihaniu posl. dr. Jurigu (tisk 4356)

Řeč zpravodaje posl. dr. Kubiše

Návrh výboru přijat

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu pro přestupky v Praze za vydání posl. inž. Záhorského pro přestupky §§ 411 a 468 tr. z. (tisk 4386)

Řeč zpravodaje posl. dr. Patejdla

Návrh výboru přijat

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Chebu za vydání ku trestnímu stíhání posl. Warmbrunna pro přečin podle § 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky (tisk 4387)

Sděleno zastavení trestního řízení

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Napajedlích za vydání k trestnímu stíhání posl. Mikulíčka pro zločin účastenství na krádeži podle §§ 185 a 186 tr. zák. (tisk 4388)

Řeč zpravodaje posl. Roučka

Návrh výboru přijat

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Hradci Král. za vydání ku trestnímu stíhání posl. Malé pro přečin podle § 18, č. 2 zák. na ochranu republiky (tisk 4389)

Řeč zpravodaje posl. Roučka

Návrh výboru přijat

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Marianských Lázních ze dne 8. srpna 1922, čís. 200/22, za vydání k trestnímu stíhání posl. Baerana a Jos. Mayera pro přestupek shromažďovacího zákona a mimo to ještě posl. Jos. Mayera pro urážku na cti (tisk 4390)

Řeč zpravodaje posl. Konečného

Návrh výboru přijat

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu ve Fulneku za vydání posl. dr. Schollicha (tisk 4404)  

Řeč zpravodaje posl. dr. Patejdla

Návrh výboru přijat

11. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika (tisk 4421)

Řeč zpravodaje posl. Roučka

Návrh výboru přijat

12. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas k trestnímu stíhání posl. Kunsta pro přečin urážky na cti dle §§ 1, 3, odst. II, č. 2, zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 4422)

Řeč zpravodaje posl. Dyka

Návrh výboru přijat

13. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Hvizdáka pro přečin pomluvy spáchané tiskem (tisk 4423)

Řeč zpravodaje posl. Konečného

Návrh výboru přijat

14. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Jana Bečko pro přečin pomluvy tiskem (tisk 4424)

Řeč zpravodaje posl. Konečného

Návrh výboru přijat

15. Zpráva výboru imunitního o žádosti za vydání posl. Ant. Nováka pro přestupek proti bezpečnosti cti (tisk 4428)

Řeč zpravodaje posl. Dyka

Návrh výboru přijat

Projednávání záležitostí imunitních přerušeno

19. Doplňovací volba přísedícího volebního soudu za dr. Otto Hartiga, jenž se vzdal

Sdělení předsednictva:

Prohlášení předsedy o trestním oznámení na posl. Hakena

Tiskem rozdáno

Stanoven pořad příští schůze

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP