Pátek 23. listopadu 1923

Předseda: Předseda vlády zaslal:

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Přípisem ze dne 2. listopadu 1923, č. j. 25.135/23 m. r., vyjádření ministerstva železnic k resoluci o přijímání železničních zaměstnanců, propuštěných správou Buštěhradské dráhy, do státních služeb, jež přijata byla poslaneckou sněmovnou ve 214. schůzi dne 15. května 1923 (k tisku 4147).

Předseda: Přikázal jsem výborům dopravnímu a rozpočtovému.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Přípisem ze dne 7. listopadu 1923, č. j. 25.726/23 m. r., vyjádření k resoluci, týkající se urychlené zákonné úpravy disciplinárních a kvalifikačních poměrů v četnictvu podle zásad zák. č. 15/1914 ř. z., jež přijata byla posl. sněmovnou v 211. schůzi dne 12. května 1923 (k tisku 4144).

Předseda: Přikázal jsem výborům soc. politickému a rozpočtovému.

Mezi schůzí byla tiskem rozdána zpráva

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 4312. Zpráva ústavno-právneho výboru o usnesen senátu (tisk 4234) k vládnemu návrhu zákona o presunu príslušnosti ve veciach vyvlastnenia na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi podľa zák. čl. XLI-1881 (tisk sen. 1581 a 1606).

Předseda: Končím schůzi a podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala v pondělí dne 26. listopadu 1923 v 1 hod. odpol. s

pořadem:

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 4253) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1924 (tisk 4300).

2. Zpráva výboru imunitního o návrhu posl. dr. Dérera, aby byla posl. dr. Jurigovi a Tománkovi udělena důtka podle § 51 jedn. řádu.

Je snad nějaká námitka proti tomuto mému návrhu? (Nebyla.)

Není jí, návrh můj je přijat.

Prohlašuji schůzi za skončenou.

(Konec schůze v 7 hod. 10 min. več.)

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP