Pátek 23. listopadu 1923

 

Těsnopisecká zpráva

o 230. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 23. listopadu 1923.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Sděleno vyloučení částí řeči posl. Blažka z těsnopisecké zprávy o 229. schůzi

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Přikázáno výborům

Pořad:

Pokračování v podrobné rozpravě o zprávě výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 4253) státního rozpočtu republiky československé a finančního zákona pro rok 1924 (tisk 4300) - skupina politická

Řeč posl. dr. Budaye

Řeč posl. R. Bergmana

Řeč posl. Schuberta

Řeč posl. dr. Hnídka

Řeč posl. Jokla

Řeč posl. Pechmanové

Řeč posl. dr. W. Feierfeila

Řeč posl. dr. Matouška

Řeč posl. dr. Brunara

Řeč posl. Pika

Řeč posl. Daruly

Řeč posl. Schweichharta

Řeč posl. Hakena

Řeč posl. Blatné

Řeč posl. Uhla

Řeč ministra Udržala

Řeč posl. Hummelhanse

Podrobná rozprava o skupině první, politické, skončena

Zahájena podrobná rozprava o skupině druhé, finanční

Řeč posl. Böhra

Rozprava přerušena

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Změny ve výborech

Od vlády došlo

Tiskem rozdáno

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP