Čtvrtek 3. května 1923

Těsnopisecká zpráva

o 206. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 3. května 1923

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Omluvy

Dovolené

Vzdání se mandátu posl. dr. Kubíčka

Poslanecký slib posl. Valáška

Změny ve výborech

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Iniciativnímu výboru přikázáno

Imunitnímu výboru přikázáno

Jednací zápisy schváleny

Prodloužení lhůty výboru

Dovolená

Pořad:

1. Zpráva výborů dopravního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4073) o výkupu místní dráhy Počeradce-Vrskmany (tisk 4109)

Řeč zpravodaje posl. Jar. Marka

Řeč zpravodaje posl. Buřívala

Osnova přijata v prvém čtení

2. Zpráva výborů zahraničního, živnostenského a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 4075), kterým se předkládá Národnímu shromáždění obchodní úmluva mezi republikou Československou a královstvím Nizozemským, podepsaná v Haagu dne 20. ledna 1923 (tisk 4110)

Řeč zpravodaje posl. dr. Hnídka

Řeč zpravodaje posl. Netolického

Řeč zpravodaje posl. Bradáče (za posl. Špačka)

Usnesení přijato v prvém čtení

3. Druhé čtení usnesení, kterým schvaluje Národní shromáždění "Úmluvu a statut o svobodě transitu", sjednanou v Barceloně 20. dubna 1921 (tisk 4103)

Zpravodajové posl. dr. Uhlíř a Votruba vzdali se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

Hlasování o naléhavé interpelaci, rozdané ve 205. schůzi:

Nepřiznána rozprava naléhavé interpelaci posl. Koutného a druhů vládě o persekučním přeložení podúředníka tabákové továrny v Hodoníně Müllera na denunciaci agrárního poslaneckého klubu (tisk 4113)

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Změna ve výboru

Stanoven pořad příští schůze

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP