Pátek 9. února 1923

 

Těsnopisecká zpráva

o 186. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 9. února 1923.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Sdělení o projevech účasti min. dr. Rašínovi a min. předsedovi Švehlovi

Dovolené

Omluvy

Dovolená

Poslanecký slib posl. Konečného

Změny v klubech a výborech

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Iniciativnímu výboru přikázáno

Imunitnímu výboru přikázáno

Rozpočtovému výboru přikázáno

Přikázáno výborům se lhůtami

Pořad:

1. Zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 3948) o ražbě československých dukátů (tisk 3968)

Řeč zpravodaje posl. Remeše

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Myslivce

Doslov zpravodaje posl. Remeše

Osnova přijata v prvém čtení

2. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby v územích pohraničních prováděla změny obvodů (tisk 3935)

Zpravodaj posl. dr. Patejdl vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

Přerušeno projednávání pořadu

Sdělení předsednictva:

Tiskem rozdáno

Změna ve výboru

Stanoven pořad příští schůze

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP