Pátek 24. listopadu 1922

Těsnopisecká zpráva

o 173. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 24. listopadu 1922.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Jednací zápisy schváleny

Pořad:

1. Pokračování v projednávání zprávy výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 3810) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1923 (tisk 3856)

Přečteny podané návrhy

Řeč posl. Pittingera

Řeč posl. Jaši

Řeč posl. Stejskala

Řeč posl. Borovszkého

Řeč posl. Rosolové

Řeč posl. dr. Petersilky

Řeč posl. Roučka

Řeč posl. dr. Uhlíře

Řeč posl. dr. Medingera

Řeč posl. Roudnického

Řeč posl. Simma

Řeč posl. Ertla

Řeč posl. dr. Charváta

Řeč posl. Veverky

Řeč posl. Housera

Řeč posl. Rýpara

Podrobná rozprava o skupině III, kulturní, skončena

Zahájena podrobná rozprava o skupině IV, hospodářské

Řeč posl. Wenzela

Řeč posl. Koška

Rozprava přerušena

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Iniciativnímu výboru přikázáno

Imunitnímu výboru přikázáno

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP