Čtvrtek 16. listopadu 1922

Těsnopisecká zpráva

o 168. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 16. listopadu 1922.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Změny ve výborech

Došlo od vlády

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Imunitnímu výboru přikázáno

Rozpočtovému výboru přikázáno

Stanoveny lhůty výboru

Dovolená

Pořad:

1. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných a k čelení nezaměstnanosti vůbec (tisk 3832)

Zpravodajové posl. Johanis (za posl. Tayerle) a R. Chalupa vzdali se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

2. Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu pro přestupky v Praze o souhlas k trestnímu stíhání posl. Najmana (tisk 3849)

Řeč zpravodaje posl. dr. Bartoška

Návrh výboru přijat

3. Volba pořadatele za resignovavšího pořadatele posl. Sajdla

4. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 3810) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1923 (tisk 3856)

Rozdělena rozprava a stanovena řečnická lhůta

Řeč zpravodaje posl. dr. Srdínko

Řeč posl. Modráčka

Řeč posl. dr. Noska

Řeč posl. dr. W. Feierfeila

Řeč posl. Dubického

Řeč posl. dr. Kafky

Řeč posl. Dyka

Řeč posl. Hackenberga

Řeč posl. Trnobranského

Řeč posl. Boboka

Řeč posl. Němce

Rozprava přerušena

Projednávání pořadu schůze přerušeno

Sdělení předsednictva:

Omluva

Změny ve výborech

Tiskem rozdáno

Z iniciativního výboru přikázáno

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP