Pátek 27. října 1922

Začátek schůze v 5 hodin 20 minut odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: Buříval, inž. Botto, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Anděl, dr. Gažík.

225 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda Švehla, ministři Bechyně, dr. Beneš, dr. Dolanský, dr. Franke, Habrman, dr. Hodža, Malypetr, dr. Markovič, Novák, dr. Rašín, Srba, Stříbrný, Šrámek, Tučný, Udržal.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 163. schůzi posl. sněmovny.

Nemocí na dnešní schůzi omlouvají se posl. Jan Černý (soc. dem.) a Heller.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám, aby byly přečteny.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):.

Klub poslanců čsl. sos.-dem. strany dělnické vyslal do výboru rozpočtového posl. Al. Kříže za posl. Němce.

Klub čsl. socialistů vyslal do výboru ústavně-právního posl. dr. Patejdla za posl. Práška, do výboru zemědělského posl. dr. Vrbenského ha posl. Laube a posl. Zeminovou za zemřelého posl. Pšeničku.

Klub poslanců der deutsch. soz.-dem. Arbeiterpartei vyslal do výboru rozpočtového posl. Schweichharta za posl. R. Fischera.

Předseda (zvoní): Navrhuji, aby výboru ústavně-právnímu a rozpočtovému pro:

Tisk 3802. Usnesení senátu o vládním návrhu zákona o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen,

a výboru brannému pro:

Tisk 3803. Usnesení senátu o návrhu sen. Donáta, Sáblíka, dr. Horáčka, dr. Franty, dr. Fáčka, Pánka, dr. Veselého, Zaorala, Jílka, Šabaty a spol. na vydání zákona, jímž se stanoví výhody v plnění branné povinnosti,

stanoveny byly k podání zprávy lhůty 1 měsíc.

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo s navrženými lhůtami souhlasí, nechť zdvihne ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůty jsou schváleny.

Navrhuji dále, aby výboru soc.-politickému a rozpočtovému, kterému současně přikazuji vládní návrh zákona, jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných a k čelení nezaměstnanosti vůbec (tisk 3818), stanovena byla k podání zprávy výborové lhůta do 6. listopadu 1922.

Kdo s návrhem tímto souhlasí, nechť zdvihne ruku. (Děje se.)

To je většina. Je přijato.

Mezi schůzí byl tiskem rozdán a současně přikázán výboru iniciativnímu návrh:

Tisk 3813. Návrh posl. Špatného, dr. Patejdla, Hummelhanse, Špačka, Bradáče, Myslivce a spol. na vydání zákona, jímž se odstraňuje bytová krise vojenských gážistů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

V rušné chvíli v předešlé schůzi krátce před zahájením hlasování o vládním prohlášení se stalo, že pan posl. dr. Hruban byl mnou žádán, aby zachoval klid. Nyní však sdělil mi pan posl. Sedláček z téhož klubu, že nikoli pan dr. Hruban, nýbrž on sám zavedl rozhovor s panem posl. dr. Hrubanem a sám zavdal svým rozhovorem s ním podnět k mé žádosti o zachování klidu, která tedy správně platila panu posl. Sedláčkovi a nikoli panu posl. dr. Hrubanovi.

Přerušuji projednávání pořadu této schůze a přikročím k jejímu ukončení. Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala v úterý dne 7. listopadu 1922 v 11 hod. dopol. s tímto

pořadem:

Nevyřízené odstavce pořadu 163. schůze.

Je snad proti tomu námitka? (Nebyla.)

Není jí. Návrh můj je přijat.

Prohlašuji schůzi za skončenou.

(Konec schůze v 5 hodin 25 minut odpol.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP