Pátek 26. května 1922

Těsnopisecká zpráva

o 140. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 26. května 1922.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny ve výborech

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Iniciativnímu výboru přikázáno

Přikázáno výboru ústavně-právnímu

Denní pořad:

1. Rozprava o prohlášení ministerského předsedy ve 139. schůzi posl. sněmovny

Řeč posl. dr. Kafky

Řeč posl. dr. Hodži

Řeč posl. dr. Šmerala

Řeč posl. dr. Czecha

Řeč posl. dr. Budaye

Řeč posl. dr. Hajna

Řeč posl. Němce

Řeč posl. dr. Körmendy-Ékese

Rozprava přerušena

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Omluvy

Změny ve výborech

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Imunitnímu výboru přikázáno

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP