Úterý 20. prosince 1921

(Začátek schůze v 11 hod. 18 min. v noci.)

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Anděl, dr. Gažík.

231 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda dr. Beneš; ministři Černý, dr. Dérer, Habrman, Staněk, dr. Šrobár, Tučný, Udržal, dr. Vrbenský.

Z kanceláře sněmovní: sněmovní tajemník dr. Říha.

Místopředseda dr. Hruban (zvoní): Zahajuji 116. schůzi poslanecké sněmovny.

Poslanecká sněmovna je schopna, aby se mohla pravoplatně usnášeti.

Navrhuji, aby výboru sociálně-politickému, kterému současně přikazuji vládní návrh zákona o ochraně nájemníků (tisk 3316), určena byla lhůta k podání zprávy výborové do 21. prosince 1921 do 10. hodiny dopolední.

Kdo souhlasí s navrženou lhůtou, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

Lhůta je schválena většinou.

Nepřistoupím k projednávání pořadu a ukončím dnešní schůzi.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala zítra ve středu dne 21. prosince 1921 o 10. hodině dopoledne s tímto

pořadem:

1. Zpráva výboru I. sociálně-politického, II. rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 3265), kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců (tisk 3291).

2. Zpráva výboru I. sociálně-politického, II. rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 3203), jímž se prozatímně upravuje péče o invalidní vojíny ze stavu mužstva po válce světové a o pozůstalé po vojínech ze stavu mužstva (tisk 3297).

3. Zpráva výboru sociálně-politického o vládním návrhu zákona (tisk 3312) o prodloužení působnosti zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 689 Sb. z. a n., o nemocenském pojištění dělníků.

4. Zpráva výboru sociálně-politického o vládním návrhu zákona (tisk 3316) o prodloužení účinnosti zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 275 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků.

5. Hlasování o návrhu, aby zkráceným řízením podle § 55 jedn. řádu projednány byly osnovy:

a) Usnesení senátu (tisk 3016), jímž zřizuje se Ředitelství československé státní dunajské plavby v Bratislavě (tisk zprávy 3294).

b) Vládní návrh zákona (tisk 219), kterým se doplňují ustanovení zákona ze dne 27. května 1919, č. 305 Sb. z. a n., jenž se týká prozatímních opatření na ochranu vynálezů, a mění některá ustanovení zákona ze dne 11. ledna 1897, č. 30 ř. z., jenž se týká ochrany vynálezů (zákon o patentech) (tisk zprávy 3296).

c) Vládní návrh zákona (tisk 3284) o správě sjednocené obce pražské po 1. lednu 1922 (tisk zprávy 3310).

d) Vládní návrh zákona (tisk 3266), kterým se určuje peníz 130,000.000 Kč k účelům sociálního pojištění (tisk zprávy 3305).

e) Vládní návrh zákona (tisk 3217), jímž prodlužuje se účinnost zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných (tisk zprávy 3286) a návrh posl. Tayerle, Geršla, Roschera, dr. Haase a soudr. (tisk 3154) na doplnění a změnu zákona z 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných (tisk zprávy 3309).

f) Vládní návrh zákona (tisk 3316) o prodloužení účinnosti zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 275 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků.

g) Vládní návrh zákona (tisk 3312) o prodloužení působnosti zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 689 Sb. z. a n., o nemocenském pojištění dělníků.

h) Vládní návrh zákona (tisk 3203), jímž se prozatímně upravuje péče o invalidní vojíny ze stavu mužstva po válce světové a o pozůstalé po vojínech ze stavu mužstva (tisk zprávy 3297).

i) Vládní návrh zákona (tisk 3265), kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb z. a n., o požitcích válečných poškozenců (tisk zprávy 3291).

6. Druhá čtení předloh uvedených sub a) až i) odst. 5.

Jsou námitky proti tomu? (Nebyly.)

Námitek není. Návrh můj je přijat.

Prohlašuji dnešní schůzi za skončenou.

(Konec schůze o 11. hod. 20 min. v noci.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP