Pátek 16. prosince 1921

Těsnopisecká zpráva

o 110. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek a v sobotu dne 16. a 17. prosince 1921.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Omluvy

Dovolené

Změny ve výboru

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Iniciativnímu výboru přikázáno

Přikázáno výborům se lhůtou

Denní pořad:

Změněn pořad schůze

3. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 3183), kterým se povoluje úvěr k úhradě zvýšených nákladů spojených s rozšířením pracovního programu státního pozemkového úřadu na rok 1922 (tisk 3270)

Řeč zpravodaje posl. dr. Noska

Stanovena řečnická lhůta

Přečten podaný návrh

Řeč posl. dr. Medingera

Řeč posl. Tomika

Řeč posl. Schweichharta

Řeč posl. Dubického

Řeč posl. Zierhuta

Řeč posl. Laube

Doslov zpravodaje posl. dr. Noska

Osnova přijata v prvém čtení

Přijata resoluce výborová

Změněn pořad schůze

5. Druhé čtení usnesení, kterým se schvaluje Mezinárodní úmluva o dozoru na obchod zbraněmi a střelivem, uzavřená dne 10. září 1919 v Saint-Germain en Laye (tisk 3248)

Zpravodajové posl. dr. Hnídek a Veverka vzdali se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

6. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se působnost zákona o pensijním pojištění rozšiřuje na Slovensko a Podkarpatskou Rus (tisk 3246)

Zpravodaj posl. dr. Winter vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

7. Druhé čtení osnovy zákona o drahotních přídavcích pro rok 1922 k důchodům invalidním a starobním vypláceným na Hlučínsku (tisk 3257)

Zpravodajové posl. dr. Winter a Kasík vzdali se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

8. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění § 17 zákona ze dne 25. února 1919, č. 84 sb. z a. n., o finanční kontrolní komisi Národního shromáždění (tisk 3271)

Zpravodaj posl. dr. Matoušek vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

9. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež budou vydány Moravou v úhrnné jmenovité hodnotě 175,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, a jímž se zrušuje zákon ze dne 20. ledna 1921, č. 27 Sb. z. a n. (tisk 3255)

Zpravodajové posl. dr. Matoušek a Petrovický vzdali se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

10. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů 5% české zemské investiční půjčky elektrisační v úhrnné jmenovité hodnotě 15,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (tisk 3254)

Zpravodajové posl. dr. Matoušek a Jan Černý (rep.) vzdali se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

11. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se prodlužuje působnost zákona o drahotních příplatcích k úrazovým důchodům a mění se některá jeho ustanovení (tisk 3253)

Řeč zpravodaje posl. Laube

Osnova přijata ve druhém čtení

1. Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 3275), kterým se upravují výhody poskytnuté státním a jiným veřejným zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů (tisk 3290) se 2 zprávami menšin

2. Zpráva výboru sociálně-politického o vládním návrhu zákona (tisk 3274), jímž se mění a doplňují zákony ze dne 17. prosince 1919, č. 16 a 17 Sb. z. a n. z r. 1920, a rusí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 289 Sb. z. a n. (tisk 3285)

Rozprava spojena

Řeč zpravodaje posl. dr. Kubíčka

Řeč zpravodaje posl. dr. Noska

Řeč zpravodaje posl. G. Navrátila

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Tauba

Řeč posl. Brodeckého

Řeč posl. dr. Schollicha

Řeč posl. Simma

Řeč posl. dr. Luschky

Řeč posl. Housera

Řeč posl. Hirsche

Řeč posl. inž. Kalliny

Řeč posl. Blažka

Řeč posl. Grünznera

Řeč posl. Bubníka

Řeč posl. Kostky

Přijat návrh na konec rozpravy

Řeč hlavního řečníka posl. Malypetra

Řeč hlavního řečníka posl. Schuberta

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. dr. Kubíčka

Doslov zpravodaje posl. dr. Noska

Doslov zpravodaje posl. G. Navrátila

Osnova ad 1. přijata v prvém čtení

Zpravodajové posl. dr. Kubíček a dr. Nosek vzdali se slova

Osnova ad 1. přijata ve druhém čtení

Osnova ad 2. přijata v prvém čtení

Zpravodaj posl. G. Navrátil vzdal se slova

Osnova ad 2. přijata ve druhém čtení

Sdělení předsednictva:

Svolání výborů

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP