Čtvrtek 24. listopadu 1921

Těsnopisecká zpráva

o 98. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 24. listopadu 1921.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Došlé spisy

Pořad:

1. Pokračování v podrobné rozpravě o zprávě výboru rozpočtového o vládním návrhu finančního zákona pro r. 1922 (tisk 3168) - skupina hospodářská a sociálně-politická

Řeč posl. Hellera

Řeč posl. Zeminové

Řeč posl. dr. Medingera

Řeč posl. Oktavce

Řeč posl. Pohla

Řeč posl. Prokůpka

Řeč posl. Hudce

Řeč posl. Bergmana

Řeč posl. Mikulíčka

Řeč posl. Tománka

Řeč posl. Anděla

Řeč posl. Schälzkyho

Řeč posl. S. Mayera

Řeč posl. Netolického

Řeč posl. Krause

Řeč posl. J. Bečko

Řeč posl. Palme

Řeč posl. dr. Blaho

Rozprava přerušena

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Tiskem rozdáno

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP