Pátek 28. ledna 1921

Těsnopisecká zpráva

o 49. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 28. ledna 1921.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Změny ve výborech

Přikázáno výborům

Denní pořad:

1. Pokračování v rozpravě o zprávě výboru zahraničního

a) o usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk 1297) o mierovej smluve s Maďarskom z 4. červňa 1920 a o smluve medzi cessionárskými štátmi rakúsko-uhorskej monarchie z 10. srpňa 1920 (tisk 1325)

b) o usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk 1297), jímž na návrh vlády schválena byla mírová smlouva s Bulharskem (tisk 1324)

c) o usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk 1321), jímž na návrh vlády schválena byla smlouva o hranicích podepsaná čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými, Polskem, Rumunskem, Srbo-Chorvatsko-Slovinskem a Československem ze dne 10. srpna 1920 v S@evres (tisk 1371)

Řeč posl. Witticha

Řeč posl. dr. Uhlíře

Řeč posl. dr. Kafky

Řeč posl. dr. Charváta

Řeč posl. dr. W. Feierfeila

Řeč posl. Myslivce

Řeč posl. dr. Brunara

Řeč posl. Habrmana

Řeč posl. dr. Körmendy Ékese

Řeč posl. dr. Kramáře

Řeč posl. Knirsche

Řeč posl. Udržala

Řeč posl. Němce

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. dr. Hajna

Doslov zpravodaje posl. Hrušovského

ad a) Usnesení obsažené ve zprávě tisk 1325 přijato v prvém čtení

Zpravodaj posl. Hrušovský vzdal se slova

Usnesení přijato ve druhém čtení

Resoluční návrh posl. Patzela přikázán výboru

ad b) Usnesení obsažené ve zprávě tisk 1324 přijato v prvém čtení

Zpravodaj posl. dr. Hajn vzdal se slova

Usnesení přijato ve druhém čtení

Resoluce posl. Myslivce přikázána výboru

ad c) Usnesení, obsažené ve zprávě tisk 1371, přijato v prvém čtení

Zpravodaj posl. dr. Hajn vzdal se slova

Usnesení přijato ve druhém čtení

Přijata resoluce výboru

Projednávání denního pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Změny ve výborech

Tiskem rozdáno

Přikázáno výborům

Došlé spisy

Stanoven denní pořad příští schůze

Příloha

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP