Čtvrtek 20. ledna 1921

Těsnopisecká zpráva

o 44. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 20. ledna 1921 dopoledne.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Omluva

Dovolená

Změny ve výborech

Záležitosti imunitní

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Přikázáno výborům

Denní pořad:

1. Zpráva výboru dopravně-technického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1039), jímž se poskytují daňové výhody pro stavbu budov obytných a budov pro provoz podniků, jakož i pro obnovu starých a pořízení nových strojů (tisk 1208)

Řeč zpravodaje posl. inž. Bečky

Řeč zpravodaje posl. inž. L. Nováka

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Simma

Řeč posl. Kostky

Projednávání tohoto odstavce přerušeno

2. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1038) o oběhu československých státovek na Hlučínsku, Vitorazsku s Valčickem, Československém Těšínsku, Podkarpatské Rusi a Slovensku, pokud na těchto dvou územích okolkování bankovek podle zákona z 25. února 1919, č. 84 Sb. zák. a nař. provedeno nebylo (tisk 1211)

Řeč zpravodaje posl. Malypetra

Usnesena jednotná rozprava a stanovena lhůta

Řeč posl. Patzela

Řeč posl. Jokla

Doslov zpravodaje posl. Malypetra

Přečtena resoluce posl. Patzela

Osnova přijata v prvém čtení

3. Zpráva výboru ústavního o vládním návrhu zákona (tisk 800), kterým se vláda zmocňuje k dalšímu slučování a rozlučování obcí, k změně hranic obci, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím (tisk 1097)

Přečten podaný pozměňovací návrh

Řeč zpravodaje posl. Malypetra

Usneseno vrátiti osnovu výboru ústavnímu

ad 2. Druhé čtení o osnově zákona (tisk 1038) o oběhu československých státovek na Hlučínsku, Vitorazsku s Valčickem, Československém Těšínsku, Podkarpatské Rusi a na Slovensku, pokud na těchto dvou územích okolkování bankovek podle zákona z 25. února 1919, č. 84 Sb. zák. a nař. provedeno nebylo (tisk 1211)

Osnova přijata ve druhém čtení

Hlasováno o resoluci

4. Zpráva výboru právneho o vládnom návrhu zákona (tisk 470) o rozšírení stížnostného práva finančnej prokuratúry (tisk 1242)

Řeč zpravodaje posl. dr. Dérera

Osnova přijata v prvém čtení

ad 1. Zpráva výboru dopravně-technického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1039), jímž se poskytují daňové výhody pro stavbu budov obytných a budov pro provoz podniků, jakož i pro obnovu starých a pořízení nových strojů (tisk 1208)

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. inž. L. Nováka

Osnova přijata v prvém čtení

Osnova přijata ve druhém čtení

Hlasování o resolucích

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluva

Změny ve výborech

Odvolání schůze výboru ústavního

Stanoven denní pořad příští schůze

Příloha

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP