Úterý 18. ledna 1921

Těsnopisecká zpráva

o 43. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 18. ledna 1921.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Omluvy

Žádosti imunitní

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Přikázáno výborům

Stanoveny lhůty k podání zpráv

Denní pořad:

1. Ústní zpráva výboru imunitního o žádosti posl. Biňovce na zavedení řízení podle § 51 jedn. řádu proti posl. Tausikovi pro výrok za řeči posl. dr. Šmerala

Řeč zpravodaje posl. dr. Bartoška

Posl. Biňovec vzdává se slova

Posl. Tausik ztrácí slovo

Sněmovna se usnesla na důtce posl. Tausikovi

2. Druhé čtení osnovy zákona o dani z obchodu cennými papíry (tisk 1026)

Zpravodaj posl. Jan Černý vzdal se slova

osnova přijata ve druhém čtení

3. Pokračování v rozpravě o vládním návrhu zákona, kterým se stanoví dodatek ke státnímu rozpočtu na rok 1920 (tisk 1191)

Přečteny resoluční návrhy

Řeč posl. Malypetra

Řeč posl. Záruby

Řeč posl. dr. Kafky

Řeč posl. Brodeckého

Řeč posl. Tauba

Řeč posl. Bechyně

Řeč posl. Tůmy

Doslov zpravodaje posl. dr. Srdínka

Schůze přerušena

Schůze opět zahájena

Dodatek ke státnímu rozpočtu a zákon přijaty ve čtení prvém

Zpravodaj posl. dr. Srdínko vzdal se slova

Dodatek ke státnímu rozpočtu a zákon přijaty ve čtení druhém

Hlasováno o resolucích

Projednávání denního pořadu přerušeno

Schváleno odvolání zpráv zahraničního výboru (tisk 1087 a 1067)

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Změna ve výborech

Záležitosti imunitní

Změny ve výborech

Přikázání výborů

Tiskem rozdáno

Sdělení o schůzi zemědělského výboru

Stanoven denní pořad příští schůze

Příloha

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP