Pátek 14. ledna 1921

Těsnopisecká zpráva

o 42. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 14. ledna 1921.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluva

Došlé spisy

Denní pořad:

1. Druhé čtení osnovy zákona o dani z obchodu cennými papíry (tisk 1026) - odloženo

2. Pokračování v rozpravě o vládním návrhu zákona, kterým se stanoví dodatek ke státnímu rozpočtu na rok 1920 (tisk 1191)

Řeč posl. Sopko

Řeč posl. dr. Czecha

Řeč posl. dr. Matouška

Řeč posl. Roučka

Řeč posl. Vahaly

Řeč posl. dr. Hanreicha

Řeč posl. dr. Kmeťko

Řeč posl. dr. Baerana

Řeč posl. Johanise

Řeč posl. Štolby

Řeč posl. Skaunicové

Řeč posl. Kaderky

Řeč posl. Pociska

Projednávání tohoto odstavce a denního pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Omluvy

Dovolená

Přikázáno výborům

Tiskem rozdáno

Přikázáno výboru iniciativnímu

Tiskem rozdáno

Stanoven denní pořad příští schůze

Příloha

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP