Pondělí 20. prosince 1920

Těsnopisecká zpráva

o 39. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pondělí dne 20. prosince 1920.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Omluva

Došlé spisy

Přikázáno výborům

Denní pořad:

1. Druhé čtení osnovy zákona o opatření strojených hnojiv pro r. 1921 (tisk 1084)

Zpravodajové posl. Biňovec a Malypetr vzdali se slova

Osnova přijata v druhém čtení

2. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění některá ustanovení zákonů o pojištění dělníků pro případ nemoci (tisk 721)

Zpravodaj posl. dr. Winter vzdal se slova

osnova přijata ve druhém čtení

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP