Středa 2. června 1920

Těsnopisecká zpráva

o 3. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve středu dne 2. června 1920.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Jmenován zástupce tajemníka sněmovního

Sdělen telegram městské rady v Bratislavě

Sděleny došlé návrhy

Sdělen tiskem rozdaný návrh

Přikázány návrhy výboru iniciativnímu

Sdělen došlý dotaz

Sdělen tiskem rozdaný dotaz

Uděleny dovolené

Přikázány žádosti výboru imunitnímu

Řeč posl. Křepka k jednacímu řádu

Prohlášení předsedy

Denní pořádek:

Pokračování v rozpravě o vládním prohlášení

Řeč posl. dra Ékese Körmendy

Řeč posl. Skaláka

Řeč posl. Seligera

Řeč posl. dra Hodži

Rozprava o vládním prohlášení přerušena

Prohlášení předsedovo o odmítnutí neparlamentního výrazu

Sděleny dotazy během schůze došlé

Přijat návrh na zřízení výborů zahraničního, branného, kulturního a výboru pro dopravu a veřejné práce

Ustanoven denní pořádek příští schůze

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP