"S" resp. Saa-Sen "S" resp. Ser-Skv "S" resp. Sla-Slo "S" resp. Slovensko I. "S" resp. Slovensko II. "S" resp. Slu-Sou "S" resp. Sou-Soz "S" resp. Spi-Stá "S" resp. Sta-Sto "S" resp. Stra-Sva  "S" resp. Swa-Ško "S" resp. Školní-Školy "S" resp. Školy německé-Školy polské "S" resp. Školy slovenské-Šro "S" resp. Šta-Švý

Školy slovenské.

Školy ve východním Slovensku. Interp. L. Surányiho. T. 162.

Rozd. 10, 19. VI. 1920; 523, I,

odpov. t. 469,

rozesl. 11. IX. 1920; 14, 26. X. 1920; 28, II.

Ponižování slovenčiny v obecných školách na Slovensku. Interp. F. Tománka. T. 2290.

Rozd. 69, 24. VI. 1921; 186, III,

odpov. t. 2980,

rozesl. 7. X. 1921; 86, 18. X. 1921; 19, IV.

Zanedbané vyučování a opravy škol na Slovensku. Interp. J. Krejčího. T. 3190/VI.

Rozd. 104, 6. XII. 1921; 1392, IV,

projedn. přeruš. (§ 4 j. ř.) 21. III. 1922.

Donucování dětí mateřského maďarského jazyka do slovenské školy. Interp. dr Körmendy-Ékese. T. 4515/III.

Rozd. 260, 11. IV. 1924; 500, IX,

odpov. t. 4808/XIV,

rozd. 286, 16. IX. 1924; 1491, IX.

Školy na Slovensku. Dotaz J. Krejčího.

Sděl. 17, 5. XI. 1920; 133, II,

odpov. 40, 11. I. 1921; 1572, II.

Nedostatky školství na Slovensku. Dotaz H. Tausika.

Sděl. 243, 14. XII. 1923; 1518, VIII,

odpov. 250, 26. III. 1924; 151, IX.

Školy střední.

Zřízení dělnického reálného gymnasia v Praze. Návrh E. Špatného. T. 1238.

Sděl. 41, 13. I. 1921; 1587, II,

rozd. a přik. in. v. 43, 18. I. 1921; 1759, II,

přik. kult. v. 54, 14. II. 1921; 2189, II,

projedn. přeruš. (§ 4 j. ř.) 21. III. 1922,

obnoven t. 3910/XXXI,

přik. in. v. 182, 16. XII. 1922; 1784, VI,

přik. výb. kult. a rozp. 184, 19. XII. 1922; 2040, VI.

Převzetí vydržovacích nákladů na střední školy státem a výkup budov středních škol od obcí. Návrh V. Sedláčka. T. 1403.

Sděl. 49, 28. I. 1921; 2016, II,

rozd. a přik. in. v. 51, 4. II. 1921; 2103, II,

přik. rozp. v. 55, 16. II. 1921; 2227, II,

projedn. přeruš. (§ 4 j. ř.) 21. III. 1922.

Služební pragmatika pro učitele na středních školách. Návrh O. Hillebranda. T. 2611.

Rozd. a přik. in. v. 80, 3. VIII. 1921; 995, III,

přik. výb. kult. a rozp. 82, 4. VIII. 1921; 1025, III,

projedn. přeruš. (§ 4 j. ř.) 21. III. 1922,

obnoven č. 3502 (viz t. 3521),

138, 6. IV. 1922; 298, V,

přik. in. v. 376, V,

přik. výb. kult., ústav. práv., soc. pol. a rozp. 143, 8. VI. 1922; 726, V.

Vyloučení dívek ze studií středoškolských v místech, kde jsou lycea. Interp. M. Deutschové. T. 267.

Rozd. 11, 8. VII. 1920; 573, I,

12, 9. VII. 1920; 625, I,

odpov. t. 400,

rozesl. 11. IX. 1920; 14, 26. X. 1920; 26, II.

Bezprávné postátnění některých katolických středních škol na Slovensku. Interp. A. Hancko. T. 307.

Sděl. 12, 9. VII. 1920; 624, I,

rozesl. 21. VIII. 1920; 14, 26. X. 1920; 21, II,

odpov. t. 524,

rozesl. 9. X. 1920; 30, II.

Vydání schematismu vyšších a středních učebných ústavů a učitelů. Interp. dr Schollicha. T. 844.

Sděl. 23, 23. XI. 1920; 362, II,

rozd. 25, 24. XI. 1920; 441, II,

odpov. t. 1357,

sděl. 43, 18. I. 1921; 1721, II,

rozd. 48, 27. I. 1921; 1834, II.

Mimořádná dotace středním školám. Interp. dr Schollicha. T. 998.

Rozd. 32, 14. XII. 1920; 1316, II,

odpov. t. 1511,

sděl. 50, 3. II. 1921; 2053, II,

rozd. 54, 14. II. 1921; 2188, II.

Služby boží na středních školách. Interp. dr W. Feierfeila. T. 1461.

Sděl. 51, 4. II. 1921; 2086, II,

rozd. 52, 8. II. 1921; 2122, II,

odpov. t. 1899,

sděl. 65, 16. III. 1921; 2763, II,

rozd. 66, 31. III. 1921; 12, III.

Zákaz členství v organisacích politických stran posluchačům středních škol a učitelských ústavů. Interp. J. Trnobranského. T. 2574.

Rozd. 74, 19. VII. 1921; 576, III,

odpov. t. 2960,

rozesl. 7. X. 1921; 86, 18. X. 1921; 18, IV.

Sestátnění městských středních škol v Čes. Brodě, Strakonicích, Jaroměři, Ivančicích, Tišnově a Přívoze. Interp. V. Sladkého. T. 2702.

Rozd. 77, 29. VII. 1921; 811, III,

odpov. t. 3029,

rozd. 86, 18. X. 1921; 25, IV.

Neslýchané poměry na moravských středních školách. Interp. dr Schollicha. T. 4317/II.

Rozd. 241, 12. XII. 1923; 1335, VIII,

odpov. t. 4639/IV,

rozd. 274, 17. VI. 1924; 962, IX.

Rušení německých středních škol. Nal. interp. dr Spiny. T. 4858.

Sděl. 289, 19. IX. 1924; 1765, IX,

rozd. 290, 23. IX. 1924; 1975, IX,

piln. nepřizn. 293, 25. IX. 1924; 2189, IX,

odpov. t. 4938/VII,

rozd. 311, 10. XII. 1924; 828, X.

Rušení německých středních škol. Nal. interp. A. Schäfera. T. 4859.

Sděl. 289, 19. IX. 1924; 1765, IX,

rozd. 290, 23. IX. 1924; 1975, IX.

piln. nepřizn. 293, 25. IX. 1924; 2189, IX,

odpov. t. 4938/VII,

rozd. 311, 10. XII. 1924; 828, X.

Zevní označení a razítka německých státních středních škol. Interp. dr Spiny. T. 5154/IV.

Rozd. 342, 22. V. 1925; 116, XI.

Požadavky školních zřízenců a podúředníků na středních školách kraje litoměřického. Dotaz H. Bergmanna.

Sděl. 247, 6. III. 1924; 8, IX,

odpov. 254, 3. IV. 1924; 253, IX.

Školy, učebnice.

Schvalování školních knih a učebných pomůcek pro všechny veřejné ústavy nebo soukromé školy s právem veřejnosti. Návrh Fr. Warmbrunna. T. 1300.

Sděl. 44, 20. I. 1921; 1777, II,

rozd. a přik. m. v. 46, 25. I. 1921; 1822, II,

přik. kult. v. 54, 14. II. 1921; 2189, II,

projedn. přeruš. (§ 4 j. ř.) 21. III. 1922.

Revise všech učebnic nevyhovujících, pokud v nich nepřihlíží se k politickým a státním změnám, světovou válkou přivoděným. Návrh J. Pelikána. T. 2473.

Sděl. 70, 30. VI. 1921; 275, III,

rozd. a přik. in. v. 71, 12. VII. 1921; 342, III,

přik. výb. kult. a rozp. 72, 14. VII. 1921; 433, III,

projedn. přeruš. (§ 4 j. ř.) 21. III. 1922.

Slovenské učebnice pro školy obecné a střední na Slovensku. Interp. dr Kmeťko. T. 119.

Sděl. 8, 16. VI. 1920; 353, I,

rozd. 9, 18. VI. 1920; 390, I,

odpov. t. 502,

rozesl. 1. X. 1920; 14, 26. X. 1920; 29, II.

Užívání školních knih. Interp. dr Schollicha. T. 2271.

Rozd. 69, 24. VI. 1921; 185, III,

odpov. t. 2941,

rozesl. 7. X. 1921; 86, 18. X. 1921; 18, IV.

Schvalování učebnic pro německé školy obecné a občanské. Interp. dr Spiny. T. 2874.

Rozesl. 9. IX. 1921; 86, 18. X. 1921; 14, IV,

odpov. t. 3159/XX,

rozd. 91, 16. XI. 1921; 255, IV.

Neschválení čítanek Bernt-Lehmann-Wepsových pro německá gymnasia a reálky. Interp. dr Schollicha. T. 2945.

Rozesl. 7. X. 1921; 86, 18. X. 1921; 17, IV,

odpov. t. 3340/XXII,

rozesl. 17. III. 1922; 130, 28. III. 1922; 12, V.

Nespravedlivé rozdělení knih pro chudé na školní rok 1920-21. Dotaz dr Schollicha.

Sděl. 30, 3. XII. 1920; 1041, II,

odpov. 48, 27. I. 1921; 1834, II.

Školy vysoké.

Vlád. návrh zákona o zřízení protestantské fakulty bohoslovecké v Bratislavě. T. 4747.

Rozd. 276, 24. VI. 1924; 1013, IX,

přik. výb. kult. a rozp. 277, 24. VI. 1924; 1032, IX; lh. do 26. VI. do 4 hod. odpol.

Usnes. sen. o návrhu sen. dr Mareše o zřizování fakult neb oddělení na vysokých školách. T. 2896.

Rozesl. 9. IX. 1921; 86, 18. X. 1921; 12, IV,

přik. kult. v. 23, IV,

zpr. t. 3206; zprav. dr Lukavský,

rozd. 100, 26. XI. 1921; 1263, IV,

na poř. 102, 2. XII. 1921; 1343, IV,

I. čt. 1350, IV,

II. čt. 105, 7. XII. 1921; 1463, IV.

Zákon z 19. I. 1922, Sb. z. č. 28.

Zřízení zemědělského odboru na německé technice v Brně. Návrh dr Schollicha. T. 253.

Rozd. a přik. in. v. 11, 8. VII. 1920; 574, I,

přik. kult. v. 26, 25. XI. 1920; 585, II,

přik. rozp. v. 586, II,

projedn. přeruš. (§ 4 j. ř.) 21. III. 1922,

obnoven č. 3619 (viz t. 3644),

přik. in. v. 144, 9. VI. 1922; 744, V,

přik. výb. zeměd. a rozp. 148, 20. VI. 1922; 1019, V.

Zřízení prozatímního zvěrolékařského studia na lékařské fakultě německé university v Praze. Návrh dr Spiny. T. 264.

Rozd. 12, 9. VII. 1920; 625, I,

přik. in. v. 626, I,

zamítnut 26, 25. XI. 1920; 586, II.

Zřízení učebného běhu pro vzdělání zvěrolékařů a zmocnění pražské německé lékařské fakulty, aby mohla konati zvěrolékařské zkoušky a udělovati zvěrolékařské aprobace. Návrh dr Czecha. T. 1429.

Rozd. a přik. in. v. 51, 4. II. 1921; 2086, II,

přik. kult. v. 55, 16. II. 1921; 2227, II,

projedn. přeruš. (§ 4 j. ř.) 21. III. 1922,

obnoven č. 3500 (viz t. 3521)

138, 6. IV. 1922; 298, V,

přik. in. v. 376, V,

přik. výb. zdrav., kult. a rozp. 143, 8. VI. 1922; 728, V.

Zřízení zvěrolékařské fakulty na německé universitě. Návrh dr Schollicha. T. 3542.

Rozesl. 11. V. 1922,

přik. in. v. 139, 23. V. 1922; 415, V,

přik. výb. kult. a rozp. 143, 8. VI. 1922; 726, V.

Přeložení sídla pražské německé university. Návrh dr Schollicha. T. 3335.

Rozd. a přik. in. v. 120, 13. I. 1922; 2100, IV,

projedn. přeruš. (§ 4 j. ř.) 21. III. 1922,

obnoven t. 3910/V,

přik. in. v. 182, 16. XII. 1922; 1783, VI,

přik. výb. kult., rozp. a doprav. 184, 19. XII. 1922; 2039, VI.

Zřízení státní vysoké školy obchodní a národohospodářské v Ústí n. L. Návrh O. Hillebranda. T. 2412.

Rozd. a přik. in. v. 69, 24. VI. 1921; 242, III,

přik. výb. kult. a rozp. 72, 14. VII. 1921; 433, III,

projedn. přeruš. (§ 4 j. ř.) 21. III. 1922,

obnoven č. 3503 (viz t. 3521)

138, 6. IV. 1922; 298, V,

přik. in. v. 376, V,

přik. výb. kult. a rozp. 143, 8. VI. 1922; 726, V.

Vydání zákona, jímž se zřizuje státní německá obchodní a hospodářská vysoká škola v Ústí n. L. jako oddělení vysoké školy technické v Praze. Návrh dr Schollicha. T. 2747.

Rozesl. 9. IX. 1921,

přik. in. v. 86, 18. X. 1921; 21, IV,

přik. výb. kult. a rozp. 93, 18. XI. 1921; 464, IV,

projedn. přeruš. (§ 4 j. ř.) 21. III. 1922,

obnoven č. 3626 (viz t. 3644),

přik. in. v. 144, 9. VI. 1922; 744, V,

přik. výb. živn., rozp. a kult. 148, 20. VI. 1922; 1020, V.

Zřízení stolice dělnického práva na právnických fakultách čsl. universit. Návrh R. Laube. T. 3267.

Sděl. a přik. in. v. 117, 21. XII. 1921; 1909, IV,

přik. kult. v. 119, 12. I. 1922; 2053, IV,

zpr. t. 3399; zprav. V. Sladký,

rozd. 127, 26. I. 1922; 2630, IV.

Zřízení báňské fakulty (odborné školy pro hornictví a hutnictví) na pražské německé vysoké škole technické. Návrh dr Schollicha. T. 3344.

Rozd. a přik. in. v. 121, 17. I. 1922; 2123, IV,

projedn. přeruš. (§ 4 j. ř.) 21. III. 1922,

obnoven t. 3910/IV,

přik. in. v. 182, 16. XII. 1922; 1783, VI,

přik. výb. kult., rozp. a doprav. 184, 19. XII. 1922; 2039, VI.

Vydání zákona o zřízení německé vysoké školy technické. Návrh dr Schollicha. T. 3345.

Rozd. a přik. in. v. 121, 17. I. 1922; 2123, IV,

projedn. přeruš. (§ 4 j. ř.) 21. III. 1922,

obnoven t. 3910/III,

přik. in. v. 182, 16. XII. 1922; 1783, VI,

přik. výb. kult. a rozp. 184, 19. XII. 1922; 2039, VI.

Přeložení pražské německé vysoké školy technické do německého území. Návrh dr Schollicha. T. 3346.

Rozd. a přik. in. v. 122, 19. I. 1922; 2182, IV,

projedn. přeruš. (§ 4 j. ř.) 21. III. 1922,

obnoven t. 3910/I,

přik. in. v. 182, 16. XII. 1922; 1782, VI,

přik. výb. kult., rozp. a doprav. 184, 19. XII. 1922; 2039, VI.

Zřízení německé vysoké školy výtvarného a užitého umění v Liberci. Návrh dr Schollicha. T. 3375.

Rozd. a přik. in. v. 123, 20. I. 1922; 2317, IV,

projedn. přeruš. (§ 4 j. ř.) 21. III. 1922,

obnoven t. 3910/II,

přik. in. v. 182, 16. XII. 1922; 1782, VI,

přik. výb. kult. a rozp. 184, 19. XII. 1922; 2039, VI.

Zřízení specielní stolice pro sociální politiku průmyslovou na vysokých školách technických. Návrh R. Laube. T. 3419.

Rozesl. 17. II. 1922; 130, 28. III. 1922; 8, V,

projedn. přeruš. (§ 4 j. ř.) 21. III. 1922.

Zřízení německé vysoké školy pro tělesná cvičení. Návrh dr Spiny. T. 4401.

Rozesl. 13. II. 1924,

přik. in. v. 247, 6. III. 1924; 71, IX,

přik. výb. kult., zdrav. a rozp. 249, 20. III. 1924; 120, IX.

Právo k volnému stěhování vysokoškolských posluchačů Čsl. republiky a Německé říše. Interp. dr Brunara. T. 338.

Rozesl. 21. VIII. 1920; 14, 26. X. 1920; 22, II,

odpov. t. 806,

sděl. 15, 27. X. 1920; 37, II,

rozd. 23, 23. XI. 1920; 365, II.

Zřízení vysoké školy lesnické, resp. vybudování vysoké školy technické na Slovensku. Interp. A. Hancko. T. 2891.

Rozesl. 9. IX. 1921; 86, 18. X. 1921; 15, IV,

odpov. t. 3340/XVI,

rozesl. 17. III. 1922; 130, 28. III. 1922; 12, V.

Útisk německých universitních klinik, umístěných v zemských ústavech. Interp. dr Kafky. T. 2997.

Rozesl. 7. X. 1921; 86, 18. X. 1921; 17, IV,

projedn. přeruš. (§ 4 j. ř.) 21. III. 1922.

Jazyk právnických zkoušek na Komenského universitě. Interp. dr Lelleye. T. 3795/I.

Rozd. 159, 24. X. 1922; 42, VI,

odpov. t. 3953/X,

rozd. 185, 6. II. 1923; 2112, VI.

Komenského universita v Bratislavě. Interp. A. Hliky. T. 4381/VIII.

Rozesl. 21. I. 1924; 247, 6. III. 1924; 18, IX,

odpov. t. 4550/III,

rozd. 265, 27. V. 1924; 738, IX.

Bratislavská universita. Interp. A. Hlinky. T. 4952/XI.

Rozd. 311, 10. XII. 1924; 827, X.

Sociální stav bratislavského slovenského studentstva, vysokoškolsky internát, studentský zdravotní ústav a stipendia. Interp. A. Hlinky. T. 4952/XII.

Rozd. 311, 10. XII. 1924; 827, X.

Universitní novostavby a vybudování nynějších ústavů pražské německé university. Dotaz dr Spiny.

Sděl. 207, 4. V. 1923; 295, VII,

odpov. 219, 30. X. 1923; 7, VIII.

Poškození zřízenců na vysokých školách. Dotaz H. Bergmanna.

Sděl. 247, 6. III. 1924; 9, IX,

odpov. 258, 8. IV. 1924; 341, IX.

Zadržení požitků profesorů bývalého vysokého učiliště v Bratislavě. Dotaz dr Körmendy-Ékese.

Sděl. 267, 3. VI. 1924; 778, IX,

odpov. 284, 11. IX. 1924; 1323, IX.

Liknavý postup universitních novostaveb. Dotaz dr Srdínko.

Sděl. 280, 26. VI. 1924; 1119, IX,

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176, IX.

Školy zemědělské.

Řádné vybudování zemědělského školství. Interp. R. Bergmana. T. 1680.

Sděl. 59, 3. III. 1921; 2427, II,

rozd. 2453, II,

odpov. t. 2118,

rozesl. 67, 13. V. 1921; 112, III.

 

Škorpil Jindřich.

Zavlečení zámečnického pomocníka Jindřicha Škorpila do cizinecké legie. Dotaz R. Schälzkyho.

Sděl. 168, 16. XI. 1922; 448, VI,

odpov. 215, 27. VI. 1923; 522, VII.

 

Škrochovice.

Zastřelení 16letého mladíka na hranicích u Škrochovic strážníkem finanční stráže. Interp. H. Jokla. T. 5177/IV.

Rozesl. 13. VI. 1925; 348, 23. VI. 1925; 297, XI,

odpov. t. 5302/XIV,

rozd. 365, 29. IX. 1925; 718, XI.

Smrt Jana Schindlera, způsobená finančním strážníkem Kopeckým ze Škrochovic. Dotaz inž. Junga.

Sděl. 348, 23. VI. 1925; 296, XI,

odpov. 363, 22. IX. 1925; 610, XI.

 

Šlapanov.

Postup českých četníků ze Štoků při úředním jednání ve Šlapanově. Dotaz dr Kafky.

Sděl. 34, 16. XII. 1920; 1402, II,

odpov. 66, 31. III. 1921; 6, III.

 

"Šlehy" viz Konfiskace.

 

Šluknov viz též Rosenhain, Živelní pohromy

Zákaz protestní schůze okres. politickou správou ve Šluknově. Interp. V. Krause. T. 4885/VIII.

Rozd. 294, 30. X. 1924; 9, X,

odpov. t. 5035/X,

rozd. 320, 29. I. 1925; 1073, X.

 

Šmejkal Alois.

Falešné oznámení výstupu Aloise Šmejkala z církve římsko-katolické okres. politické správě v Něm. Brodě. Dotaz J. Adámka.

Sděl. 155, 26. VI. 1922;

odpov. 159, 24. X. 1922; 36, VI.

 

Šmuk Jindřich, komisař.

Pobuřování proti státním úřadům vládního komisaře Jindřicha Šmuka v Rychvaldě na Těšínsku. Dotaz J. Rýpara.

Sděl. 215, 27. VI. 1923; 521, VII,

odpov. 247, 6. III. 1924; 12, IX.

 

Šnajdrhons Josef.

Jmenování vrch. fin. strážmistra Josefa Šnajdrhonse v Pečkách inspektorem. Dotaz R. Laube.

Sděl. 46, 25. I. 1921; 1818, II,

odpov. 67, 19. V. 1921; 100, III.

 

Šobr František.

Zastřelení dělníka Františka Šobra ve Lštění četníkem. Interp. J. Hakena. T. 2705.

Rozd. 78, 1. VIII. 1921; 885, III,

odpov. t. 3031,

rozd. 87, 19. X. 1921; 100, IV.

 

Šonka Antonín, učitel.

Zločin učitele Antonína Šonky, spáchaný na dětech v Dolních Heřmanicích, okres Lanškroun. Dotaz J. Adámka.

Sděl. 159, 24. VI. 1922; 32, VI,

odpov. 195, 8. III. 1923; 2458, VI.

 

Španělsko.

Vlád. návrh, kterým se předkládá ke schválení Národ. shromáždění obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Španělským, uzavřená výměnou not vyslanectví republiky Čs. v Madridu ze dne 18. XI. 1921 a ministerstva zahr. věcí král. Španělského ze dne 19. XI. 1921. T. 3424.

Rozesl. 17. II. 1922; 130, 28. III. 1922; 7, V,

projedn. přeruš. (§ 4 j. ř.) 21. III. 1922,

obnova projednávání usnesena a dodatek k t. 3424

rozd. 13, V,

přik. výb. zahr. a živn. 14, V; lh. 48 hodin,

zpr. t. 3450; zprav. dr Uhlíř, F. Geršl,

rozd. 131, 29. III. 1922; 57, V,

na poř. 134, 4. IV. 1922; 219, V,

I. čt. 221, V,

II. čt. 137, 5. IV. 1922; 290, V,

schválení sen. sděl. 159, 24. X. 1922; 29, VI.

 

Špindlerův Mlýn.

Používání údolní přehrady u Špindlerova Mlýna k průmyslovým účelům. Dotaz J. Patzela.

Sděl. 14, 26. X. 1920; 21, II,

odpov. 21, 12. XI. 1920; 313, II.

 

Šprachta Alois, vrátný.

Nepřístojné chování nádražního vrátného Aloise Šprachty v Turnově. Dotaz V. Koška.

Sděl. 219, 30. X. 1923; 5, VIII,

odpov. 247, 6. III. 1924; 12, IX.

 

Šrobár dr.

Americká cesta dr V. Šrobára. Interp. dr Budaye. T. 4436/II.

Rozd. 248, 18. III. 1924; 100, IX,

odpov. t. 4593/XX,

rozd. 265, 27. V. 1923; 739, IX.

Šrotovníky viz Zásobování.

"S" resp. Saa-Sen "S" resp. Ser-Skv "S" resp. Sla-Slo "S" resp. Slovensko I. "S" resp. Slovensko II. "S" resp. Slu-Sou "S" resp. Sou-Soz "S" resp. Spi-Stá "S" resp. Sta-Sto "S" resp. Stra-Sva  "S" resp. Swa-Ško "S" resp. Školní-Školy "S" resp. Školy německé-Školy polské "S" resp. Školy slovenské-Šro "S" resp. Šta-ŠvýPřihlásit/registrovat se do ISP