"J" resp. Jab-Jež "J" resp. Joha-John "J" resp. Jokl  "J" resp. Jung "J" resp. Juriga

JABLONICZKY Johann, dr.

XVI. voleb. kraj

MNL

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Návrhy:

6 doplňov. návrhů k osnově zákona o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300) kapit. XIII. a XXIII. (státní výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1165-7, 1169, 1171, VIII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

6, 11. VI. 1920; 271. I.

o ratifikaci mírových smluv (zpr. t. 1324, 1325 a 1371).

48, 27. I. 1921; 1887. II. (něm. 1932)

o státním rozpočtu pro rok 1922 (zpr. t. 3168).

93, 18. XI. 1921; 519. IV. (něm. 553)

o státním rozpočtu pro rok 1923 (zpr. t. 3856).

169, 17. XI. 1922; 564. VI. (něm. 636)

Interpelace:

naléhavá, že župan nařídil městu Bratislavě řeč slovenskou užívati jako řeč o úřední,

t. 2608. 75, 22. VII. 1921; 687. III.

o vybírání poplatků za dobytčí pasy v župě komárenské,

t. 2662. 79, 2. VIII. 1921; 908. III.

odpov. t. 3182/XIII. 103, 2. XII. 1921; 1361. IV.

o zamýšleném zřízení dělostřelecké střelnice u Malacek,

t. 2880. 86, 18. X. 1921; 15. IV.

odpov. t. 3322/XVII. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

o postupu při přehlídce licencí k prodeji a výrobě lihovin na Slovensku,

t. 3148. 90, 26. X. 1921; 242. IV.

v otázce umístění projektovaného justičního paláce v Bratislavě,

t. 3795/IV. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

odpov. t. 3940/XI. 185, 6. II. 1923; 2111. VI.

o převzetí státních zaměstnanců propuštěných v r. 1919,

t. 3853/I. 173, 24. XI. 1922; 1118. VI.

odpov. t. 4410/XV. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

o protizákonném způsobu psaní jmen matrikáři,

t. 4076/II. 206, 3. V. 1923; 286. VII.

odpov. t. 4249/XIII. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

o jazyku ve výpisech z matriky,

t. 4076/111. 206, 3. V. 1923; 286. VII.

odpov. t. 4395/II. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

že finanční ředitelství báňsko-bystřické nuceně vymáhá dávku z majetku,

t. 4256/XVII. 226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

odpov. t. 4500/VIII. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

o odmítavém stanovisku županského úřadu v Nagyszőlősi (Vel. Sevljuš), projeveném vůči zástupcům maďarských politických stran,

t. 4274/XXI. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

odpov. t. 4593/XII. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

o protizákonném odstrkování maďarského jazyka v Želiezovce,

t. 4497/I. 256, 4. IV. 1924; 276. IX.

o mylném výkladu zákona o protizákonném nařízení okresního náčelníka v Levicích, kterými křivdí právu volného používání jazyka menšin,

t. 4515/I. 260, 11. IV. 1924; 500. IX.

odpov. t. 4938/III. 311, 10. XII. 1924; 828. X.

o svévolném zvýšení vyměřené dávky z majetku a z přírůstku na majetku finančním ředitelstvím v Zlatých Moravcích,

t. 4515 II. 260, 11. IV. 1924; 500. IX.

odpov. t. 4746/II. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

o protizákonném ubytování vojska v obcích Biskupice, Muckendorf a Fragendorf,

t. 4952/II. 311, 10. XII. 1924; 827. X.

odpov. t. 5168/XV. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

o státní příslušnosti učitelek, působících na školách levických Milosrdných sester, a o povolení jejich další činnosti,

t. 5055/V. 326, 10. III. 1925; 1269. X.

odpov. t. 5209/XVI. 361, 18. IX. 1925; 563. XI.

že se družstvo pachtýřů pozemků v Gutě dopouští zneužití moci,

t. 5055/VI. 326, 10. III. 1925; 1269. X.

aby byly napraveny následky protizákonného zabrání místností v Bratislavské redutě,

t. 5055/VII. 326, 10. III. 1925; 1269. X.

že bylo zabráněno vydávati maďarský studentský a skautský časopis "Ifjúság",

t. 5338/XV. 378, 15. X. 1925; 1547. XI.

Dotazy:

ve věci pense Theodora Grassalkovicse, býv. železničního dělníka.

227, 20. XI. 1923; 256. VIII.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

o neoprávněném odejmutí cestovního pasu dr. Eduardu Gyapaymu, advokátu v Levicích.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 6. X.

o zastavení pense Andreje Keczkéméthyho, státního učitele zahradnictví na odpočinku v Szade.

265, 27. V. 1924; 733. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 5. X.

o pensi Rudolfa Szirányiho, železničáře v. v., bydlícího v Bratislavě.

368, 1. X. 1925; 867. XI.

Žádost ve věcech imunity:

advokát. komory v Turč. Sv. Martině za vydání k disciplinárnímu řízení (provinění kvalifikované podle § 3 zák. čl. XXVIII:1887, jehož se dopustil jako právní zástupce v rekursní věci Mikuláše Morta)

209, 11. V. 1923; 322. VII.

zpr. t. 4490; zprav. dr. Mazanec;

vydán: 255, 3. IV. 1924; 270. IX.

advokát. komory v Turč. Sv. Martině za vydání k disciplinárnímu řízení (provinění kvalifikované podle § 3 zák. čl. XXVIII:1887, jehož se dopustil jako právní zástupce ve věci rekursní Margarity Raddové)

209, 11. V. 1923; 322. VII.

zpr. t. 4680; zprav. J. Konečný;

vydán: 280, 26. VI. 1924; 1141. IX.

advokát. komory v Turč. Sv. Martině za vydání k disciplinár. stíhání (používání razítka advokátního s nesprávným pojmenováním sídla kanceláře v městě "Pozsony" na místo "Bratislava)

215, 27. VI. 1923; 530. VII.

zpr. t. 4681; zprav. J. Konečný;

nevydán 280, 26. VI. 1924; 1141. IX.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, bod 2, § 9 b. 6, zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil urážlivými výroky v rekursech ve věci vyzvědačky Louisy Esterhazové)

281, 4. IX. 1924; 1184. IX.

zpr. t. 4853; zprav. J. Rouček;

nevydán 340, 1. IV. 1925; 52. XI.

sedrie v Komárně (přečin podle § 18, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí dne 28. září 1924, uveřejněnou v časopise "Hiradó" ze dne 3. října 1924)

310, 4. XII. 1924; 817. X.

zpr. t. 5074; zprav. J. Konečný;

nevydán 350, 25. VI. 1925; 346. XI.

Volán k pořádku:

48, 27. I. 1921; 1891. II.

93, 18. XI. 1921; 522. IV.

162, 27. X. 1922; 315. VI.

 

JANALÍK František

X. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav. - inic. - kult. - zdrav. - zeměd. a živnost.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.)

99, 25. XI. 1921; 1176. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856: skup. hospod. a soc. pol.)

175, 29. XI. 1922; 1360. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.)

235, 29. XI. 1923; 1059. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. polit.).

303, 21. XI. 1924; 456. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. polit.).

368, 1. X. 1925; 940. XI.

Interpelace:

o opatření laciného krmiva a steliva,

t. 3740/XII. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3966/XV. 187, 13. II. 1923; 2150. VI.

Dotazy:

o protináboženské agitaci odbor. učitele Rychlovského v Jihlavě.

102, 2. XII. 1921; 1334. IV.

o nezákonném počínání učitelů na škole obecné v Mohelně.

109, 16. XII. 1921; 1553. IV.

o stranickém trestání školních dítek navštěvujících tělocvičné jednoty "Orel" v Horních Dunajovicích.

111, 17. XII. 1921; 1697. IV.

o způsobu úřadování správce okresní politické správy v Mor. Budějovicích.

122, 19. I. 1922; 2182. IV.

o trestání dětí školních ve Svatoslavi pro účast na bohoslužbách dne 25. března t. r.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 36. VI.

o útisku svobody svědomí katolických dítek školních v Beneticích.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

o snížení železničního tarifu pro brambory na trati Brno-Tišnov-Německý Brod.

162, 27. X. 1922; 279. VI.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2458. VI.

o protizákonné agitaci proti vyučování náboženství prozatímního ředitele občanské školy Valentina Pohanky ve Žďáře-městě na Moravě.

162, 27. X. 1922; 279. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2106. VI.

o protikatolickém vystupování říd. učitele Karla Matějky ve Vel. Dešově.

162, 27. X. 1922; 279. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2106. VI.

o zřízení pohraničního úřadu celního ve Znojmě.

166, 9. XI. 1922; 370. VI.

odpov. 201, 17. IV. 1923; 32. VII.

o odepření podpory v nezaměstnanosti soustružnickému dělníku Hamršmídovi v Brtnici.

176, 5. XII. 1922; 1455. VI.

odpov. 189, 16. II. 1923; 2178. VI.

o přeřadění obce Hornic u Mor. Budějovic do II. třídy obilnářské.

189, 16. II. 1923; 2177. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 6. VIII.

o zneužití moci a surovém zacházení se zatčenými dvěma četníky z četnické stanice Ostejkovice, okres Jemnice na Moravě.

198, 23. III. 1923; 4. VII.

odpov. 208, 8. V. 1923; 305. VII.

o pronásledování faráře Františka Kalného ve Zbejšově u Rosic četnickým strážmistrem Augustinem Tesařem.

198, 23. III. 1923; 4. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

o činnosti správce školy Karla Matějky ve Vel. Dešově.

215, 27. V. 1923; 520. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 7. VIII.

o protikatolické agitaci učitele Kampfa na občanské škole ve Znojmě.

359, 13. VII. 1925; 522. XI.

odpov. 371, 6. X. 1925; 1250. XI.

o nepřiznání podpory válečnému invalidovi Jaroslavu Dočkalovi v Ptáčově u Jihlavy.

364, 24. IX. 1925; 626. XI.

o zneužívání vojenské výzbroje při stranicko-politické manifestaci.

368, 1. X. 1925; 867. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Telči (přestupek maření exekuce)

32, 14. XII. 1920; 1271. II.

 

JANČEK Jan

XVII. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. a živnost.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.)

100, 26. XI. 1921; 1269. IV.

Věcná poznámka:

o výroku posl. Hrušovského ohledně pronájmu Karolyiho panství.

95, 21. XI. 1921; 714. IV.

Interpelace:

o bezdůvodném surovém věznění a zadržování čsl. příslušníků v Rusku,

t. 2777. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

odpov. t. 3322/II. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

Dotazy:

o umístění vojska po obcích v okolí Ružomberka.

71, 12. VII. 1921; 338. III.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.

Žádost ve věcech imunity:

hlav. stát. zastupit. v Bratislavě (přečin pomluvy a utrhání na cti ca K. Šatra)

86, 18. X. 1921; 24. IV.

žád. obnovena

159, 24. X. 1922; 8. VI.

řízení zast. 215, 27. VI. 1923; 531. VII.

hlav. stát. zastupit. v Bratislavě (přečin pomluvy)

139, 23. V. 1922; 419. V.

zpr. t. 4432; zprav. D. Nejezchleb;

nevydán 249, 20. III. 1924; 138. IX.

 

JAŠA Václav

leg. posl.

ČSD

Volba verifikována 86, 18. X. 1921; 3. IV.

Slib vykonal 69, 24. VI. 1921; 180. III.

Byl členem výb. bran. - inic. - kult. - rozp. - soc. pol. a ústav. práv.

Návrhy:

aby z prostředků státních poskytnuta byla vydatná pomoc obcím Opatovu, Kněžicím, Stonařovu, Brtnici, Předínu, Lukám a okolním obcím okresu jihlavského a třebíčského, dále obcím okresu velkomeziříčského na Moravě, postiženým průtrží mračen a povodněmi, t. 5167.

344, 3. VI. 1925; 139. XI.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 3768 (změna a doplnění zákonů o školách obecných a občanských).

157, 26. a 27. VI. 1922; 1498. V.

doslov 158, 27. a 28. VI. 1922; 1553. V.

kult. výb. zpr. t. 3854 (jednorázové výpomoci pensistům-učitelům škol církevních na Slovensku).

176, 5. XII. 1922; 1481, 1488. VI.

kult. výb. zpr. t. 4734 (zaopatřovací požitky a jednorázové výpomoci učitelstvu nestátních škol na Podkarp. Rusi).

279, 25. VI. 1924; 1063, 1085. IX.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. kult.)

97, 23. XI. 1921; 916. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. kult.)

173, 24. XI. 1922; 1035. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. kult.)

233, 28. XI. 1923; 804. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930).

300, 18. XI. 1924; 286. X.

o prohlášení správce min. škol. dr. Markoviče ve věcech školských (naléh. interp. t. 5323, 5325 a 5327).

365, 29. IX. 1925; 684. XI.

Interpelace:

že Stát. pozemkový úřad vůči legionářům neprovádí nařízení vládní ze dne 19. XI. 1920, č. 260 Sb. z. a n.,

t. 3351/X. 128, 27. I. 1922; 2714. IV.

ve věci zavraždění správce čsl. finanční stanice v Hyme Jana Sedláčka, maďarskou pohraniční hlídkou,

t. 4085/XI. 209, 11. V. 1923; 320. VII.

odpov. t. 4593/II. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

pro nestoudný útok časopisu "Staatswehr" proti presidentu republiky, členům vlády a Národního shromáždění a předsedkyni Čsl. Červeného kříže,

t. 4178/X. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

pro útoky na presidenta republiky brožurou "Běda nám a našim dětem" sepsanou a vydanou jakýmsi Frant. Vychodilem a vytisknutou Obchodním Organisátorem Akciovou společností v Českých Budějovicích,

t. 4178/XI. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

Dotazy:

o nezákonném rozehnání schůze pokrokového občanstva ozbrojeným četnictvem v Náměští n. Oslavou.

251, 28. III. 1924; 217. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

o výrocích faráře Jos. Sedláčka v Deštné na Moravě.

256, 4. IV. 1924; 276. IX.

o jednání podplukovníka Bedřicha Orla, velitele horského praporu č. 3.

256, 4. IV. 1924; 276. IX.

o zločinné a svévolné akci továrníka Löwa z Helenína a Malého Beranova u Jihlavy, směřující odvézti jmění za hranice státu a bezdůvodně zastaviti své podniky.

267, 3. VI. 1924; 778. IX.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.

ve věci připojení dvora Haidhofu u Mikulova na Moravě a k republice přiděleného území Steinabrunnského ku katastrální obci Selci.

297, 11. XI. 1924; 181. X.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1234. X.

o připojení dvora Haidhofu k obci Sedleci u Mikulova na Moravě.

348, 23. VI. 1925; 296. XI.

 

JEŽEK František

VI. voleb. kraj

ČS

Nastoupil za Draxla Václava, jenž byl zbaven mandátu.

Osvědč. posl. vydáno 215, 27. VI. 1923; 516. VII.

Volba verifikována 219, 30. X. 1923; 3. VIII.

Slib vykonal 215, 27. VI. 1923; 516. VII.

Byl členem výb. soc. pol.

Zemřel 23. VI. 1925.

348, 23. VI. 1925; 294. XI.

Za něho nastoupil Vápeník František.

"J" resp. Jab-Jež "J" resp. Joha-John "J" resp. Jokl  "J" resp. Jung "J" resp. JurigaPřihlásit/registrovat se do ISP