Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 1900.

Dotaz

člena Národního shromáždění Tučného a soudruhů

na ministra obchodu

o vyvážení výrobních strojů z továrny fy Waldes a spol.

do zahraničí.

Během měsíce září a října tohoto roku bylo z továrny fy Waldes a spol. vyvezeno do new - yorské filiální továrny téže firmy 5 vagonů strojů k výrobě stiskacích knoflíků, a to zakládačky, excentrovky, frézovačky a jiné, ve váze asi 700 q. Mimo to 1 vagon karet na stiskací knoflíky. K dalšímu vývozu jsou ještě připraveny 2 vagony karet pro New - York a pracuje se o 2 vagonech nových strojů na stiskací knoflíky pro pařížskou filiálku firmy.

K tomuto vývozu měla firma úřední povolení vývozního a dovozního syndikátu.

Následky tohoto vývozu jsou tak jasné, že pokládáme za zbytečné obšírně je ukazovati. Vedle nesmírných škod, jež z vývozu hrozí republice, padá však zejména na váhu otázka zaměstnanosti domácího dělnictva a snižování našeho vývozu hotových výrobků, které má citelný vliv i na stav naší valuty.

Poněvadž nemůžeme trpěti jednak hospodářského poškozování republiky vůbec, jednak nebezpečného ohrožování existence domácího dělnictva, tážeme se:

1. Jsou panu ministru obchodu hořejší fakta známa?

2. Hodlá pan ministr zakročiti, aby se nesměl už vyvézti ani jediný výrobní stroj a žádné polotovary, jichž potřebujeme k udržení domácí výroby aspoň v obstojném stavu?

V Praze dne 25. listopadu 1919.

Tučný,

Buříval, Dr. Krejčí, V. Drobný, Emil Špatný, Dr. Klouda, Kopeček, Kvidera, Jan Hrizbyl, Dr. Rambousek, A. Konečný, Srnec, Sladký, Pelikán, Svozil, Holejšovský,


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP