Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 1899.

Návrh

členů Národního shromáždění Dra Stojana, Rýpara, Ševčíka,

Valouška, Kroihera, Dra Kmeťka a soudruhů,

aby byla zvýšena kongrua duchovenstva katolického,

řecko - katol., evangelického a řecko - orientálního.

Bídné postavení duchovenstva jest všeobecně známo; k bídě přidala se neslýchaná drahota, takže při veškeré obětavosti a trpělivosti duchovenstva, nelze na dále je bez pomoci nechati. Poukazuje se sice na to, že poměr mezi státem a církví bude upraven, než jde o to aspoň na okamžik pomoci než se poměr udaný upraví. Zvýšeny byly platy všem. Žádoucno, aby aspoň v nejnižším stupni, v jakém byly zvýšeny zřízencům nižší kategorie, byly platy duchovenstva zvýšeny. I navrhují podepsaní tento:

Zákon

ze dne ...................,

jímž se kongrua duchovenstva římsko - katolického a řecko - katolického zvyšuje.

§ 1.

Kongruy v ř. z. č. 115, čl. I. § 1. a čl. III. zákona ze dne 28. března 1918 stanovené, zvyšují se o 1200 K ročně. Platy provisorů v čl. I. § 3. stanovené, zvyšují se o 100 K měsíčně.

§ 2.

Vládě se ukládá, aby zákon ten provedla.

§ 3.

Zákon ten platí od 1. října 1919.

Vláda se vyzývá, aby řím. - katol. a řecko - katol. i orientálnímu duchovenstvu na Slovensku zvýšila dosavadní požitky o 1200 K, a aby vydání toto, pokud nemá úhrady v místních příjmech, hraženo bylo ze státních peněz.

Vláda se vyzývá, aby podpory evangelickým nábož. obcím česko - slov. republiky zdvojnásobnila.

Návrh ten budiž přikázán výboru kulturnímu a státně zřízeneckému.

V Praze dne 20. listopadu 1919.

Dr. Stojan, Rýpar, Ševčík, Valoušek, Kroiher, Dr. Kmeťko,

Šolle, Čapka, Šamalik, Dr. Hruban, Čuřík, Navrátil F., Šrámek, Bezděk, Dr. Dolanský, Šabata, Myslivec, Dr. Novotný, Jílek, Dr. Mazanec, Zavoral, A. Kaderka, F. Mlčoch.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP