Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1898.

Návrh

členů Národního shromáždění Ferd. Jiráska, Stivína a soudruhů,

aby byl zaveden státní monopol prodeje minerálních vod.

Náš stát obdařen jest v míře přehojné prameny minerálních vod, které rozhojněny byly připojením Slovenska k naší republice. Až doposud byl to soukromý kapitál, který z tohoto bohatství těžil za velice příznivých podmínek od státu. Neustálý vzrůst výdajů státních kategoricky žádá, aby využito bylo všech možných příležitostí k posíleni příjmů státních. Podepsaní vidí tuto vhodnou příležitost v tom, když stát převezme do své správy ony zdroje příjmů, jež doposavade byly domenou několika málo soukromých kapitalistů.

Z výše uvedených důvodů podávají podepsaní návrh:

Vláda se vyzývá, aby s všemožným urychlením předložila Národnímu shromáždění návrh, aby byl zaveden "Státní monopol prodeje minerálních vod".

Ve formálním směru navrhují podepsaní, aby návrh tento přikázán byl finančnímu výboru.

V Praze 25. listopadu 1919.

Ferd. Jirásek, Stivín,

Kříž, A. Němec, Skurský, Biňovec, Filipínský, Jos. Teska, Johanis, Dr. Soukup, L. Aust, Novák Ant., Němeček, K. Dědic, F. Hummelhans, Kouša, R. Merta, Jos. Ulrich, J. Rouček, Zavadil, Hybeš.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP