Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1897.

Návrh

členů Národního shromáždění Ferd. Jiráska, Stivína a soudruhů,

aby byl zaveden státní monopol v obchodě s líhem.

Přihlížejíce neustále k stoupajícím vydáním státu a k nutnosti přivésti státní výdaje v souhlas s příjmy státu, navrhují podepsaní:

Vláda se vyzývá, aby v čase co možno nejkratším předložila Národnímu shromáždění zákon, jímž zavádí se státní monopol v obchodě s líhem.

Ve směru formálním navrhují podepsaní, aby návrh tento přikázán byl finančnímu výboru.

V Praze 25. listopadu 1919.

Ferd. Jirásek, Stivín,

Brožík, Biňovec, Filipínský, Jos. Teska, Skurský, Johanis, Dr. Soukup, Novák Ant., Němeček, K. Dědic, A. Němec, F. Hummelhans, Kouša, R. Merta, Ulrich Jos., J. Rouček, Zavadil, Hybeš, J. Kříž, Ludvik Aust.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP