Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1896.

Návrh

členů Národního shromáždění Jaroslava Marchy, Vraného, Jonáše

a soudr.,

aby byla získána půda pro československé vystěhovalce a kolonisty.

Během minulých desetiletí vystěhovala se z oblasti nynější československé republiky nepřehledná řada zemědělských lidí. V Dolních i Horních Rakousích tvoří celé kolonie, nebo jsou po různu zapadlí v různých krajích! Tito lidé vedeni jsou myšlenkou navrátiti se nyní do vlasti, organisují se proto a hledají cesty, jak by svůj návrat spojili s pozemkovou reformou.

Je nutno jim návrat do vlasti umožniti.

Podepsaní navrhují:

Výboru pro pozemkovou reformu se ukládá, aby do přídělového zákona, který se právě pracuje, vsunul příslušná ustanovení, jimiž se pamatuje na návrat našich kolonistův a zemědělských vystěhovalců, a jimiž se jim dává možnost účasti na parcelaci.

Návrh tento budiž přikázán výboru pro pozemkovou reformu.

V Praze 25. listopadu 1919.

J. Marcha, Vraný, Jonáš,

Malík, Chlebounová, Chaloupka, Slavík, F. Hybš, K. Sáblík, F. Němec, Jos. Sechtr, Malypetr, Beran, Hrejsa, Dr. Rolíček, Dr. Kubíček, Dr. Černý Jos., Ludmila Zatloukalová - Coufalová, Vacula, Bradáč.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP