Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 1886.

Dotaz

člena Národního shromáždění Dr. Matouška a soudruhů

na ministra financí

o neoprávněném zadržování zabavených peněz při akci

kolkovací.

Pan Augustin Kačerovský, vrchní průvodčí vlaků, který roku 1912 přesazen byl do Bludence ve Vorarlbergu, vracel se dne 9. března 1919 o 9. hodině večerní spolu s jinými železničními zřízenci do Čech. V tuto dobu vstoupil na českou půdu ve stanici Hoření Dvořiště. Na dotaz službu konajícího četnického strážmistra, má-li nějakých peněz u sebe, ohlásil, že si veze svoje a své tchýně, pí. Olgy Kobrové, úspory v částce K 9700 - v papírových rak.-uherských bankovkách. Obnos tento byl u přítomnosti jeho stráží přepočítán, jako nekolkovaný zadržen a vydána p. Kačerovskému o tom stvrzenka podepsaná četníkem Josefem Michlem.

Zadržený obnos ani zákonný díl tohoto obnosu p. Kačerovskému dosud vydán nebyl přes to, že osobně i písemně několikráte bylo v ministerstvu financí intervenováno a o věci uvědoměna i kancelář pana presidenta republiky. Při jedné osobní intervenci bylo p. Kačerovskému oznámeno, že zadržený obnos bude mu vrácen v částce šedesáti procent, a to co nejdříve. Sdělení toto učinil mu úředník ministerstva financí p. Dr. Tesař dne 3. června. Oznámil p. Kačerovskému, že žádost má číslo 12 663 II.

Ač v tomto případě jedná se o příslušníka státu československého, který vracel se do vlasti a ač jest prokázáno, že peníze tyto jsou úsporami z dob před rokem 1912 a přes to, že pan Kačerovský ochot a svědomitě přihlásil službu konajícímu četníkovi celou hotovost, nebyla dosud p. Kačerovskému vráceno ani oněch slíbených 60 %!

Táží se proto podepsaní pana ministra financí:

1. Souhlasí-li s tím, aby vracejícím se příslušníkům československým činěn byly takové obtíže, směřující k jejich velikému existenčnímu poškození,

2. zda-li jest správno, aby občané republiky na vyřízení svých žádostí v ministerstvě financí čekati musili devět měsíců?

V Praze dne 19. listopadu 1919.

Dr. Matoušek,

Dr. Lukavský, Petrovický, G. Navrátil, Dr. Weyr, V. Dyk, Dr. Rašín, J. Veselý, Dr. Vaněk, Dr. Fáček, B. Fischer, Dr. Jar. Brabec, Mattuš, Sís, Viková-Kunětická, Dr. Hajn, Dr. Budínský, V. Čipera, K. St. Sokol, Hatlák, B. Král.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP