Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 1885.

Dotaz

člena Národního shromáždění Dra Lukavského a soudruhů

k ministru veřejných prací

a ministru financí,

v záležitosti naftových dolů ve Kbelech u Hodonína.

Dle doslechu vyjednává vláda s anglickým finančníkem Oppenheimrem o úvěr, který má býti poskytnut za té podmínky, že budou naftové doly ve Kbelech zastaveny vídeňsko - haličské společnosti »Galicii« a že jí bude vůbec dáno výhradní právo na dobývání nafty v celé naší republice. Takovouto úmluvou mohla by býti naše republika pro budoucnost nesmírně poškozena, z kteréhožto důvodu táží se podepsaní, jsou-li páni ministři financí a veřejných prací ochotni chrániti zájmů republiky a nevcházeti v úmluvu výše naznačenou.

V Praze dne 18. listopadu 1919.

Dr. Lukavský,

Sís, Petrovický, Dr. Vaněk, Dr. Fáček, V. Dyk, Dr. Budínský, Dr. Jar. Stránský, Dr. Jar. Brabec, Dr. Matoušek, Mattuš, G. Navrátil, Vlková-Kunětická, Dr. Weyr, V. Čipera, Hatlák, B. Král, B. Fischer, J. Veselý, Dr. Rašín, Dr. Hajn, K. St. Sokol.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP