Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 1884.

Dotaz

člena Národního shromáždění R. Berana a soudruhů

na předsedu ministerstva Vl. Tusara

o provedení zákona ze dne 28. ledna 1919, č. 49. sb. z. a n.,

o »organisaci statistické služby«.

Národní shromáždění považovalo za jednu ze svých nejpřednějších povinností postarati se o včasnou organisaci služby statistické. Řádná služba statistická náleží totiž ku nejdůležitějším prostředkům úspěšné a spolehlivě vedené činnosti všech státních úřadův a jest nepostrádatelným vodítkem veškeré činnosti moderního státu vůbec. Z toho důvodu usneslo se Národní shromáždění dne 28. ledna 1919 pod č. 49. sb. zák. a nař. na zákonu o organisaci služby statistické, jehož provedení uloženo bylo předsedovi ministerstva.

Poněvadž dosud zákon tento proveden nebyl, ačkoli potřeba toho jest jmenovitě vzhledem ku potřebnému sčítání lidu co nejnaléhavější, táží se podepsaní:

1. Jest panu předsedovi ministerstva známo, že zákon ze dne 28. ledna 1919, č. 49. sb. zák. a nař., dosud proveden nebyl?

2. Hodlá pan předseda ministerstva s urychlením zaříditi provedení zákona a jmenovitě vydání statu a ustavení Statistické rady státní?

V Praze dne 14. listopadu 1919.

R. Beran,

Jonáš, Dr. Hnídek, Dr. Jos. Černý, Dr. Rolíček, Špaček Josef, F. Hybš, Josef Smrtka, Jar. Rychtera, Frant. Jan Kroiher, Chlebounová, Dr. Kubíček, Josef Sechtr, Slavík, Vahala, Udržal, Okleštěk, Dr. Zahradník, Bradáč B., Donát, Zíka, Vraný.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP