Zasedání Národního shromážděn československého roku 1919.

Tisk 1882.

Dotaz

člena Národního shromáždění Bohumila Jakubky a soudruhů

na ministra obchodu, průmyslu a živností

ohledně počínání firmy Waldes a spol. ve Vršovicích.

Ve Vršovicích zařízena jest firmou Waldes a spol. moderní továrna na výrobu knoflíků, která kryje nejen domácí spotřebu, nýbrž větší část svých výrobků vyváží do ciziny. Na rozkvětu této továrny nese lví podíl dělnictvo, v této továrně zaměstnané.

Majitelé této továrny zamýšlejí výrobu tuto přenésti jednak do Ameriky, jednak do Francie - a již bylo několik vagonů strojů a polotovarů odvezeno.

Omezením nebo zrušením výroby ztratí značná část dělnictva zaměstnání a připadne státu k podporování.

Podepsaní se proto táží:

1. Jest známo panu ministru obchodu, průmyslu a živností toto počínání této firmy?

2. Co hodlá pan ministr učiniti, aby tato důležitá výroba byla pro náš stát zachována?

Praha dne 20. listopadu 1919.

Bohumil Jakubka,

Skurský, J. Marek, Novák Ant., Fr. Houser, F. Svoboda, Kolaříková, J. Kříž, Božena Ecksteinová, R. Merta, E Burian, Svěcený Ant., Biňovec, Němeček, Filipinský, Josef Ulrich, Hrdlička, Zavadil, Dr. Soukup.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP