Zasedání Národního shromážděn československého roku 1919.

Tisk 1880.

Dotaz

člena Národního shromáždění G. Navrátila a soudruhů

k ministru železnic

o nešetření práv češtiny na drahách.

Na tratích v ryze českých krajích vydávají se lístky oboujazyčné a sice ne snad lístky staré, před převratem zhotovené, nýbrž lístky nové s cenami poslední úpravou zavedenými.

Máme několik takových lístků vydaných pro jízdu z Roudnice do Bohušovic. Naproti tomu vydávají se na stanicích ústecko teplické dráhy, po které jezdí také mnoho českého obecenstva jízdní lístky jen německé a sice také lístky s posledními cenami, tedy v poslední době zhotovené.

Podepsaní se táží:

Jest pan ministr železnic ochoten postarati se o to, aby na všech drahách republiky šetřeno bylo práv jazyka českého? (slovenského?)

V Praze dne 18. listopadu 1919.

G. Navrátil,

Sís, Petrovický, Viková-Kunětická Dr. Rašín, Dr. Jar. Stránský, Dr. Lukavský, Dr. Weyr, Dr. Budínský, K. St. Sokol, Hatlák, Dr. Vaněk, Dr. Jar. Brabec, Dr. Matoušek, Mattuš, Dr. Hajn, V. Čipera, J. Veselý, B. Král, Dr. Fáček, Rebš, B. Fischer.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP