Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 1878.

Dotaz

člena Národního shromáždění Dra Weyra a soudruhů,

na ministra školství a národní osvěty

o osudu universitního odkazu bývalého arcibiskupa

olomouckého Dra Kohna.

Po politickém převratu v říjnu min. roku prošla denním tiskem zpráva, že soudní projednávání pozůstalosti po arcibiskupovi Dru Kohnovi bylo v důsledcích státoprávních změn zastaveno. Od této doby není o osudu této pozůstalosti nic známo. Zdá se, že věc dosud není skoncována.

Podepsaní táží se pana ministra, v jakém stavu se věc nyní nachází.

V Praze dne 19. listopadu 1919.

Dr. Weyr,

Dr. Lukavský, Dr. Hajn, Dr. Budínský, J. Špaček, Rebš, B. Král, Mattuš, Hatlák, Dr. Jar. Brabec, Dr. Vaněk, B. Fischer, Dr. Fáček, Dr. Jar. Stránský, Dr. Scbeiner, K. St. Sokol, J. Veselý, V. Čipera, V. Dyk, Viková-Kunětická, Sis.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP