Zasedání Národního shromážděn československého roku 1919.

Tisk 1877.

Dotaz

člena Národního shromáždění J. Veselého a soudruhů

na ministra zásobování

ohledně cen obilí k setí.

Hospodářské družstvo ve Strakonicích oznámilo přípisem ze dne 22. října t. r. obecnímu úřadu v Krašťovicích, že přiděleno jest této obci 375 kg žita k setí za cenu K 103.50 za 100 kg.

Domkář Matěj Dvořák v Kočíně obdržel od obilního družstva v Týně n./Vlt. 100 kg. žita k setí za cenu 120 K. Srovnáme-li přejímací cenu žita, která i s premií činí 80 K s cenou jmenovanými družstvy požadovanou, vidíme, že jest tato cena o 30 - 50% vyšší, a právem budí rozhořčení u malorolnictva.

Táží se proto podepsaní:

Jsou panu ministru zásobování takové případy známy?

Jest pan ministr ochoten náležitě je vyšetřiti a zjednati nutnou nápravu nařízením přísného zachovávání maximálních cen obilí k setí ?

V Praze dne 7. listopadu 1919.

Jan Veselý,

Sís, Hatlák, Petrovický, V. Dyk, Dr. Rašín, Dr. Lukavský, Nohel, Dr. Matoušek, Matuš, Dr. Hajn, Dr. Weyr, Dr. Budínský, K. St. Sokol, Dr. Vaněk, Dr. Jar. Stránský, Čipera, Viková-Kunětická, G. Navrátil, Dr. Jar. Brabec.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP