Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1867.

Odpověď

ministerského předsedy,

ministra národní obrany,

ministra financí

a ministra veřejných prací

na dotaz clena Národního shromáždění A. Sládka a soudruhů

(č. t. 1649)

o zprávě, šířené řečí i denním tiskem o státních nákupech petroleje

a benzinu v Rumunsku pro ministerstvo národní obrany.

K dotazu odpovídají podepsaní, že vyšetřováním celé věci pověřena byla čtyrčlenná komise Národního shromáždění, které se od zúčastěných ministerstev dostane všech potřebných pomůcek a informací.

Podepsaní nechtějí předbíhati výsledek jednání uvedené komise a proto se prozatím omezují na tuto odpověď, žádajíce, aby byla vzata na vědomí.

V Praze 10. listopadu 1919.

Ministerský předseda:

Tusar v. r.
Ministr národní obrany:
Ministr veřejných prací:
V. Klofáč v. r.
A. Hampl v. r.

Ministr financí:

Sonntág v. r.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP