Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1864.

Návrh

členů Národního shromáždění Dra Mazance, Čuříka, Bezděka,

Rýpara, Dra Novotného a soudruhů

na vydání zákona proti politickému a hospodářskému teroru.

Slavné Národní shromáždění račiž se usnésti na následujícím doplnění § 98. tr. zák.:

Zločinu vydírání dopouští se ten, kdo:

c) přímo nebo nepřímo jakýmkoli způsobem, ať sám nebo ve spojeni s jinými, zejména také pomocí kterékoliv organisace buď politické nebo odborové nebo hospodářské výhrůžkou propuštění z práce, nepřijetí do práce, společného zastavení práce v dílnách, továrnách, úřadech atd. nebo výhrůžkou jakékoliv újmy a škody na těle, cti, majetku ohrožuje nebo ohroziti se snaží zaměstnance nebo zaměstnavatele v jejich svobodě osobní nebo politické za tím účelem, aby vynutil nebo zamezil jejich přistoupení k určité politické, odborové nebo hospodářské organisaci.

Návrh tento budiž přikázán výboru právnímu

V Praze 20. listopadu 1919.

Dr. Mazanec, Čuřík, Bezděk, Rýpar, dr. Novotný,

Šolle, A. Kaderka, Zavoral, Šamalík, Dr. Hruban, Sedláček, F. Navrátil, Šrámek, Dr. Stojan, Mlčoch Fr., Šabata, Čapka, Ševčík, Dr. Kmeťko, Jílek, Valoušek, Kadlčák.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP