Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1863.

Odpověď

ministra železnic

na dotaz členů Národního shromáždění Jos. Smrtky, Udržala,

Chlebounové a soudruhů (tisk č. 1651)

o železničním spojení z Prahy do Ústí n. O., Kyšperka, Hanušovic

a do Opavy.

K tomuto dotazu mám za čest oznámiti, že žádost okresního výboru, jakož i městské rady v Ústí nad Orl. ze dne 30. července t. r. čís. 2706 za zavedení výhodnějšího přímého železničního spojení z Prahy do Opavy přes Kyšperk, Hanušovice, Hlucholazy a Krňov dala podnět ministerstvu železnic k vyšetření všech poměrů, rozhodných pro posouzení otázky této.

Ve věci samé se předesílá. že toto železniční spojení měřící 348 km je sice o 33 km kratší než spojení přes Českou Třebovou, Olomouc, Přerov, Svinov-Vítkovice, jízda však trvá o 1 hodinu 7 minut déle, než-li v případě druhém.

Příčinou toho jest, že trati z Mladkova do Hanušovic jakož i z Hanušovic do Hlucholaz, jsou drahami podružného řádu, jež vybudováním a celkovým vypravením rovnají se místním drahám. Mimo to mají obě tyto trati ostré oblouky a na četných místech stoupání až 30% (zejména trať z Hanušovic do Hlucholaz), jež nedovolují větší rychlosti než 30 km za hodinu.

Vzhledem k těmto nepříznivým poměrům směrovým a sklonitosti nelze počítati s podstatným zrychlením vlaků v této dílčí trati, a bylo by možno zkrátiti dobu jízdy nejvýš o 40-50 minut toliko tehdy, kdyby se obě jmenované trati náležitě vypravily a jejich železniční svršek zesílil.

Naproti tomu je trať z Ústí nad Orlicí do České Třebové, Olomouce a Přerova tratí I. řádu, a po zřízení II. koleje na této trati bude možno vzhledem k příznivým poměrům terrainním a směrovým ještě zvýšiti rychlost vlaků, takže bude celková doba jízdy po této linii proti nynějšku ještě více zkrácena.

Přes to, že cestující obecenstvo používá většinou posléze řečeného spojení pro jeho výhodnost, bude železniční správa věnovati plnou pozornost a péči také spojení přes Mladkov-Hanušovice-Hlucholazy, a bude hleděti zejména při úpravě příštího jízdního řádu k tomu, aby, pokud to poměry dovolí, byla rychlost provozu na této trati zvýšena.

V tom směru uvažuje se jmenovitě o tom, aby pro pohodlí obecenstva a pro větší používání této linie zavedly se přímé průběžné vozy z Prahy pres Lysou n. L., Hradec Král., Kyšperk, Hanušovice, Hlucholazy až do Opavy.

V Praze 16. listopadu 1919.

Ministr železnic:

Dr. Franke v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP