Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 1861.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti krajského soudu v Plzni,

aby byla zrušena imunita poslanců Vojtěcha Čipery a

Luďka Pika.

Krajský soud v Plzni požádal 18. září 1919, Pr. XIV. 20/19, Národního shromáždění, aby udělilo souhlas k soudnímu stíhání poslance Vojtěcha Čipery, nájemce hotelu v Plzni, pro přečin urážky na cti, spáchaný tiskem vůči poslanci Luďkovi Pikovi, dle § 488, 491, nebo § 7. a 239 tr. zák. článek, kterým se posl. Pik cítí být uražen, vyšel v Českém Deníku v Plzni dne 16. září 1919 jakožto zasláno proti článku Nové Doby.

Krajský soud v Plzni požádal 30. září, Pr. 21/19/1, Národního shromáždění, aby byla zrušena imunita posl. Luďka Pika, starosty města Plzně, aby mohl být stíhán pro přečin urážky na cti, spáchaný tiskem dle § 487, 488, 491 tr. zák., pro níž je žalován jako odpovědný redaktor Nové Doby v Plzni poslancem Vojt. Čiperou. Článek, kterým se posl. Čipera cítí být uražen, vyšel v Nové Době dne 15. záři 1919.

Imunitní výbor navrhuje Národnímu shromáždění, aby ani posl. Čipera, ani posl. Pik, ač si toho přeje, nebyli vydávání krajskému soudu ke stíhání. Imunitní výbor se domnívá, že obvinění a urážky vzájemně v novinách pronesené, kdyby byly znova přetřásány před porotou, nepřispěly by k povznesení úrovně našeho veřejného života.

V Praze dne 18. listopadu 1919.
Předseda:
Zpravodaj:
M. Dula v. r.
Dr. Herben v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP