Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1854.

Dotaz

členů Národního shromáždění A. Čuříka, Bezděka, Jílka, Dra Mazance

a soudruhů

na ministra vnitra a ministra spravedlnosti

o znásilnění dělníků pro příslušnost k organisaci křesťansko-

sociální v Hodoníně.

Dělníci: Varmuža Cyrill, Kolařík Josef, Kmenta Rudolf, Drábek Antonín, Hanusa Vlad. nastoupili práci v cukrovaru bratří Redlichů v Hodoníně dne 28. října t. r.

Důvěrníci socialističtí, zejména Kašík Michal z Podvorova St. a Alois Klablena z Hodonína, je nejprve zesměšňovali před ostatními dělníky a tím je chtěli přinutit do své organisace. Když to dělníci smýšlení křesťansko-sociálního odmítli, poukazujíce na to, že již jsou organisováni ve Sdružení křesťanskosociálním, které jim stejně zaručuje veškeré výhody a potřeby odborové moderní organisace dělnické a mimo to odpovídá plně jejich přesvědčení a stranické příslušnosti, dal důvěrník Klablena výše jmenovaným dělníkům výpověď z práce a na jejich místo povolal jiné dělníky, tak že, když chtěli dne 14. t. m. ráno práci nastoupiti, bylo jim to tímto způsobem znemožněno.

Takové jednání příčí se zákonům o svobodě práce o osobní bezpečnosti; ježto postižení dělníci jsou ponecháni bez ochrany a jsou vydáni libovůli socialistických důvěrníků, působí to v celém okolí velké rozechvění mezi dělnictvem.

I táží se podepsaní:

Jest pan ministr vnitra o tomto případu zpraven a hodlá naříditi nejpřísnější opatření, jímž by se chránilo osobní svobody postiženého dělnictva, od politických úřadů?

Jest pan ministr spravedlnosti ochoten dáti případ uvedený přísně vyšetřiti a vinníky potrestati?

V Praze 19. listopadu 1919.

Čuřík, Bezděk, Jílek, Dr. Mazanec,

Fr. Šabata, Šolle, Dr. Hruban, Dr. Dolanský, Dr. Novotný, Sedláček, Šrámek.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP