Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1852.

Návrh

členů Národního shromáždění Jos. Šamalíka, Vinc. Ševčíka, Jos.

Kadlčáka, Fr. Navrátila, Fr. Mlčocha, Fr. Šabaty, Fr. Čapky a soudr.

aby byly úplně zrušeny rekvisice hovězího dobytka.

Neustálými rekvisicemi hovězího dobytka, které zejména za starého Rakouska prováděny byly v českých krajích s bezpříkladnou přísností, jest chov hovězího dobytka v naší republice téměř zničen.

V hospodářstvích zemědělců stěží zachráněn jest nejpotřebnější počet tahounek a dojnic. Zvláště malí rolníci jsou bez potřebného potahu. Pro nevhodně stanovené ceny odběrací neodstavuje se žádný mladý dobytek, poněvadž roční odrost musí zemědělec odevzdati laciněji, nežli ho odprodá přímo od krávy řezníkovi.

Následky tohoto poklesu chovu dobytka mohou se státi naší republice po stránce hospodářské nedozírnými, ba osudnými.

Vláda republiky musí dbáti toho, aby chov dobytka, hlavně hovězího, byl co nejdříve na stav předválečný uveden. To státi se může jen tehdy, budou-li rekvisiční odběry dobytka hovězího úplně zastaveny, chov dobytka bude úplně uvolněn a potřeba masa kryta bude přívozem cizozemským.

Z té příčiny podepsaní navrhují:

Národní shromáždění, račiž se usnésti:

Rekvisiční odběry hovězího dobytka v republice československé se úplně zrušují a zavádí se volný obchod s hovězím dobytkem.

Návrh tento budiž přidělen výboru zásobovacímu.

V Praze 18. listopadu 1919.

Jos. Šamalík, Ševčík, Kadlčák, Fr. Navrátil, Fr. Mlčoch,

Sabata, Čapka,

V. Myslivec, Dr. Novotný, Bezděk, Sedláček, Dr. Mazanec, Jílek, Valoušek, Šolle, Zavoral, J. Rýpar, Dr. Hruban, Dr. Dolanský, Šrámek, Dr. Stojan, Čuřík.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP