Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 1849.

Dotaz

členů Národního shromáždění prof. dra. L. Syllaby, dr. A. Rašína a soudr.

na ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy

o zřízení komisí se státním dozorem nad lázeňskými místy v československé republice.

Světový význam některých lázeňských míst v naší republice ukládá našemu státu za povinnost, aby si získal na lázeňskou správu a řízení těchto míst příslušný vliv. Podle zákona ze dne 27. října r. 1868 (č. z. z. 38) byly lázeňské komise, které svého času existovaly v Karlových Varech, Františkových a Marianských Lázních a v Teplicích-Šenavě, zrušeny a stát neměl a nemá více práva, než že a) obec má každoročně předkládat účty z fondu lázeňského a z fondu hudebního na místodržitelství a že b) okresní hejtman, anebo jeho zástupce, může býti přítomen na schůzích obecního výboru, jedná-li se o řečených fondech, a že může mluviti k věci. Anketa, která se sešla z jara v Marianských Lázních, usnesla se navrhnouti vládě, aby byly opětně zřízeny lázeňské komise v takovém složení, které by zaručovalo státu přiměřený vliv na správu a řízení lázní. Tento návrh ovšem vyžaduje podstatné změny zákona ze dne 27. října r. 1868. Nařízení vlády čs. republiky ze dne 24. července r. 1919 o zřízení lázeňské rady se otázky, o kterou běží, nijak nedotýká. Úkoly této instituce mají jíti jiným směrem. I táží se podepsaní ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy:

a) jaké kroky ministr míní podniknouti, aby byl státu při správě lázeňských míst v čs. republice zajištěn patřičný vliv,

b) zda ministr pomýšlí změniti zákon ze dne 27. října r. 1868 a

c) zda ministr zamýšlí v jednotlivých lázeňských místech čs. republiky zříditi lázeňské komise, jejichž složení by zaručovalo státu přiměřený vliv na správu a řízení lázní.

V Praze dne 18. listopadu 1919.

Dr. L. Syllaba, dr. A. Rašín,

Dr. Weyr, Dr. Fáček, Dr. Vaněk, Dr. Lukavský, Dr. Schieszl, Hatlák, Viková-Kunětická, Vilém Votruba, V. Čipera, Mattuš, Petrovický, Dr. Scheiner, Dr. Matoušek, Dr. B. Němec, Dr. Vrat. Černý, Dr. Franta, B. Král, Dr. Engliš.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP