Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 1848.

Dotaz

členů Národního shromáždění Frant. Zeminové, Rud. Laubeho, Vlad. Drobného, J. Hrizbyla a spol. na ministra vnitra

kdy budou tak zvaní haličtí uprchlíci donuceni navrátiti se do svých domovů.

Přetěžká krise bytová a vyživovací nutí nás žádati ministra vnitra, aby nám oznámil, co podnikl, aby se z našich oblastí vystěhovaly ony živly, jež přivedla k nám doba válečná.

Válka se skončila již před rokem, v Haliči vládne nyní poměrný klid a my sami sotva stačíme starati se o sebe. Mimo to živly ony chopily se podloudných obchodů, lichvy a penězokazectví, tak že staly se ve válce i po válce metlou domácího obyvatelstva.

Četná města venkovská v republice haličské židy vypovídají, vypovídají je okolní státy. Státní naši příslušníci, legionáři, bojující za naši svobodu, nemají bytů, kam by se po letech válečného pekla uchýlili. Ale sta, ano tisíce polských židů tlačí se do obvodu Velké Prahy, ač mají cestu do svých původních domovů otevřenou.

Prosíme proto ministra vnitra o zprávu:

1. Kolik polských židů, čili haličských uprchlíků jest dosud v republice?

2. Čím se tito lidé živí a platí-li daně našemu státu?

3. Zbohatli-li zde, zda se jim seberou válečné zisky před odchodem?

4. Zdali budeme jejich nevítané přítomnosti zbaveni vypovídacími dekrety vlády ještě do konce roku 1919?

V Praze dne 18. listopadu 1919.

Fr. Zeminová, R. Laube, V. Drobný, J. Hrizbyl,

Ing. Záruba-Pfeffermann, Kvidera, Freiman, Dr. Vrbenský, Kopeček, Srnec, Stříbrný, J. Svozil, Tučný, Dr. Klouda, Dr. Rambousek, Dr. Krejčí, Slavíček, Pelikán, Buříval, Sladký, Skorkovský, Špatný.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP