Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 1846.

Dotaz

člena Národního shromáždění Buřívala a spol. na ministra financí a národní obrany

o potrestání setníka, který se dopustil důchodkového přestupku v Bratislavě.

V častých případech dopouštějí se někteří vojenští orgánové vyšších hodností, exponovaní na Slovensku, určitých přehmatů a známy jsou případy korupční a jiné, které jsou způsobilé, aby vážnost úřadu mezi slovenským lidem poklesla. Je veřejným tajemstvím, že setník Karel Eichman v Bratislavě dopustil se těžkého důchodkového přestupku podloudnictví a proto bylo dne 30. října t. r. proti jmenovanému zavedeno vyšetřování a žaloba měla býti v době nejkratší podána. Jmenovaný setník byl na základě výnosu č. 37.323 finančního ředitelství v Bratislavě suspendován. Nyní se však dovídáme, že jmenovaný přes to vše vykonává službu jako pobočník u zemského četnického velitelství v Bratislavě, což způsobuje všeobecný úžas a podivení. Z té příčiny táží se podepsaní:

Kterak je to možno, aby úředník a důstojník, který se dopustil tak těžkého provinění, pro něž byl se své úřední činnosti suspendován, mohl býti znovu zaměstnán jako pobočník zemského velitele, tedy na místě, na kterém zaměstnány býti mohou jen osoby, mající naprostou důvěru.

V Praze dne 14. listopadu 1919.

Buříval,

Dr. B. Vrbenský, Laube, Dr. Klouda, Dr. Rambousek, Srnec, Dr. Krejčí, Tučný, Kopeček, Kvidera, Ing. Záruba-Pfeffermann, Skorkovský, Stříbrný, Freiman, Slavíček, Pelikán, St. K. Neumann, Sladký, Svozil, Špatný, Drobný.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP