Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 1844.

Návrh

člena Národního shromáždění Václava Johanise a soudruhů,

aby byla zřízena cenová komise při ministerstvu veř. zdravotnictví pro úpravu cen léčivých prostředků mezi velkoobchodem a lékárníky.

Jest nebezpečí, že stálým stoupáním cen léčiv, které se jeví při obchodu mezi velkodrogueriemi a lékárníiky, bude vážně ohroženo veřejné zdravotnictví, poněvadž tyto prodejné ceny velkodroguistů nejsou nikterak kontrolovány a jeví se mezi nimi velké diference a stanovení těchto cen jest ponecháno úplně libovůli velkoobchodu. Nebezpečí to jest tím větší, že počínaje I. listopadem 1919 byly velkotovárnami v Německu zvýšeny pro vývoz do naší republiky ceny za léčiva o 100 %; tohoto zvýšení hned se uchopily velkoobchody a přes to, že až dosud nemohla absolutně léčiva o těchto 100% zdražená do našeho státu dojíti, započali velkodroguisté hned, jak máme zjištěno, čítati si při prodeji lékárníkům tuto stoprocentní přirážku za velmi důležitá léčiva, která mají na skladě za ceny staré, tedy o těchto 100% nižší a tím se dopouštějí přemršťování cen.

Z důvodů těchto navrhujeme: Národní shromáždění, račiž se usnésti:

Vláda se vyzývá, aby ihned zřídila cenovou komisi při ministerstvu veř. zdravotnictví pro kontrolu cen léčiv velkoobchodu, do které by byli povoláni zástupcové velkodroguistů, lékárníků, lékařů a nemocenských pokladen. Po stránce formální budiž tento návrh přikázán výboru sociálně-politickému.

V Praze dne 18. listopadu 1919.

Václav Johanis,

Biňovec, Dr. Soukup, Brodecký, Bechyně, Kouša, Skurský, Srba, Bezděk, A. Němec, Šáda, Kolaříková, Jos. Ulrich, Zavadil, J. Marek, Kříž Jos., Charvát, Pik, F. Hummelhans, Hrdlička, Rouček.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP